Duty là gì

Duty là gì

Duty là một danh từ có nghĩa là “bổn phận”, “nhiệm vụ”, “trách nhiệm” hoặc “sự tôn kính”. Ví dụ: “It’s my duty to take care of my family” (Đó là bổn phận của tôi để chăm sóc gia đình của mình).

Ví dụ về sử dụng “Duty”

Một số ví dụ về cách sử dụng “duty” trong câu tiếng Anh:

  • It is your duty to make them happy. (Nhiệm vụ của bạn là làm cho họ hạnh phúc.)
  • My duty is to clean my room everyday day. (Nhiệm vụ của tôi là dọn phòng mỗi ngày.)
  • The duty of the agency is to act in the best interests of the child. (Nhiệm vụ của cơ quan là hành động trong lợi ích tốt nhất của trẻ em.)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191