Enormous synonym

Enormous là gì

Enormous là một tính từ tiếng Anh có nghĩa là rất lớn về kích thước, số lượng, hoặc mức độ. Enormous có nguồn gốc từ tiếng Latinh enormis, có nghĩa là bất thường, khổng lồ. Ví dụ:

  • He has an enormous appetite. (Anh ấy có một sức ăn rất lớn.)
  • She was faced with an enormous challenge. (Cô ấy phải đối mặt với một thử thách rất lớn.)
  • The earthquake caused enormous damage. (Trận động đất đã gây ra những thiệt hại rất lớn.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Enormous

Một số từ đồng nghĩa với Enormous là huge, vast, tremendous, gigantic, massive, giant, immense, colossal. Một số từ trái nghĩa với Enormous là tiny, minuscule, infinitesimal, diminutive, microscopic, miniature, micro, microscopical.

Ví dụ về sử dụng Enormous

He was amazed by the enormous statue of Buddha that he saw in the temple. It was made of bronze and gold, and it towered over the other buildings. He wondered how long it took to build such a masterpiece, and how much it cost. He felt a sense of awe and reverence as he approached the statue and bowed his head. He admired the intricate details and the serene expression on the Buddha’s face. He felt a calmness and peace in his heart as he gazed at the enormous symbol of wisdom and compassion.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191