Foregone conclusion là gì

Foregone conclusion là gì

Foregone conclusion là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là một kết quả rõ ràng trước khi nó xảy ra.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Foregone conclusion

Từ đồng nghĩa với Foregone conclusion là sure thing, slam dunk, lock, inevitability, shoo-in, cinch hoặc certainty. Từ trái nghĩa với Foregone conclusion là long shot, dark horse, uncertainty, doubt hoặc possibility.

Ví dụ về sử dụng Foregone conclusion

Everyone knew that it was a foregone conclusion that she would get the promotion. She had worked hard and impressed her boss.

He did not bother to study for the test because he thought it was a foregone conclusion that he would fail. He had no confidence in himself.

It was not a foregone conclusion that they would win the match. They had to fight hard and overcome many challenges.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191