Hủy hợp đồng tiếng Anh là gì

Lý do huỷ hợp đồng có thể là do một bên vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng và đó là căn cứ để chấm dứt thực hiện nghĩa vụ giữa các bên hoặc do pháp luật quy định.

Nếu một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng, bên còn lại có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Hủy hợp đồng tiếng Anh là gì

Hủy bỏ hợp đồng trong tiếng Anh là “Cancellation of Contract” . Hủy bỏ hợp đồng là việc một bên bãi bỏ hoàn toàn hoặc một phần nghĩa vụ hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng giữa các bên có thể bị ngừng lại khi gặp các sự kiện pháp lí nhất định.

Các trường hợp Huỷ hợp đồng hợp pháp

Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

  • Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận.
  • Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng.
  • Trường hợp khác do luật quy định.

Khi một bên vi phạm hợp đồng và là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận, bên còn lại có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191