Interpretation là gì

Interpretation là gì

Interpretation là sự giải thích hoặc hiểu biết về một điều gì đó. Nó cũng có thể là sự biểu hiện của quan niệm của một người về một tác phẩm nghệ thuật, một chủ đề, v.v.. Interpretation có thể liên quan đến việc dịch thuật, giải thích, phê bình hoặc trị liệu tâm lý. Interpretation có thể khác nhau tùy thuộc vào quan điểm, ngữ cảnh hoặc quy tắc của người giải thích. Ví dụ:

  • Tranh cãi dựa trên hai cách giải thích pháp luật khác nhau. (The dispute is based on two widely differing interpretations of the law.)
  • Cách biểu diễn của cô ấy về vai Juliet là một trong những màn trình diễn tốt nhất tôi từng xem. (Her interpretation of Juliet was one of the best performances I have ever seen.)

Sử dụng từ Interpretation trong đoạn văn

My name is Lan and I am a student at Hanoi University. One of my hobbies is reading books. I love reading books because they help me to learn new things, to improve my language skills, and to relax my mind. I enjoy reading different kinds of books, such as novels, biographies, history, science fiction, and fantasy. Some of my favorite authors are J.K. Rowling, George Orwell, and Nguyễn Nhật Ánh.

Reading books has many benefits for me. It helps me to expand my vocabulary, to improve my critical thinking, and to develop my imagination. It also helps me to understand different perspectives and cultures. Reading books also challenges me to overcome difficulties and to pursue my goals. Sometimes I encounter words or concepts that I don’t know, so I have to look them up or ask someone for help. Sometimes I read books that are difficult or boring, but I try to finish them anyway because I want to learn from them.

Reading books also gives me a lot of fun and memorable experiences. I like to read books in different places, such as in the library, in the park, or in my bed. I like to read books with my friends or family, and to share our opinions and feelings about them. I also like to join book clubs or online communities where I can meet other book lovers and exchange ideas and recommendations.

In the future, I hope to read more books and to improve my reading skills. I also hope to travel to some of the places that I have read about in books, such as London, Paris, or New York. I also hope to write my own book someday and to share it with others. Reading books is not only a hobby for me, but also a passion and a way of life.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191