Jump to conclusion là gì

Jump to conclusion là gì

Jump to conclusions là đưa ra quyết định hoặc quan điểm trước khi có dữ liệu/thông tin thích hợp/thích đáng. Ví dụ:

 • Don’t jump to conclusions! Maybe he was just busy and forgot to call you.
 • She jumped to the conclusion that he was cheating on her when she saw him talking to another woman.
 • You shouldn’t jump to conclusions based on one test result. You need more evidence to support your claim.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Jump to conclusion

Một số từ đồng nghĩa với jump to conclusions là:

 • guess: đoán, ước chừng
 • assume: giả định, cho rằng
 • presume: cho là, tin rằng
 • speculate: suy đoán, phỏng đoán
 • infer: suy luận, suy ra
 • rush to judgment: vội vàng đưa ra phán quyết

Một số từ trái nghĩa với jump to conclusions là:

 • prove: chứng minh, chứng tỏ
 • verify: xác minh, xác nhận
 • confirm: xác nhận, khẳng định
 • validate: xác thực, hợp lệ hóa
 • question: hỏi, nghi vấn
 • doubt: nghi ngờ, hoài nghi

Ví dụ về sử dụng Jump to conclusion

She was angry when she saw him talking to another girl on the phone. She jumped to the conclusion that he was cheating on her and broke up with him. Later, she found out that the girl was his sister who lived abroad and he was just catching up with her. She realized that she had made a big mistake and regretted jumping to conclusions without asking him first.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191