Legal obligation là gì

Một ví dụ về sử dụng Legal obligation trong câu tiếng Anh là: “The company has a legal obligation to provide a safe working environment for its employees.”

Legal obligation là gì

Legal obligation là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng để chỉ các nghĩa vụ pháp lý mà một người phải tuân thủ hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Có mấy loại Legal obligation

Có rất nhiều loại Legal obligation, nhưng một số loại phổ biến bao gồm:

  1. Nghĩa vụ hợp đồng: Đây là các nghĩa vụ được thiết lập trong một hợp đồng giữa hai bên.
  2. Nghĩa vụ pháp lý: Đây là các nghĩa vụ được thiết lập bởi pháp luật.
  3. Nghĩa vụ đạo đức: Đây là các nghĩa vụ được thiết lập bởi đạo đức và giá trị của một cá nhân.
  4. Nghĩa vụ xã hội: Đây là các nghĩa vụ được thiết lập bởi xã hội và cộng đồng.

Ví dụ về điều khoản Legal obligation trong Hợp đồng

Một ví dụ về điều khoản Legal obligation trong hợp đồng là: “Bên A có nghĩa vụ pháp lý đối với Bên B để cung cấp hàng hóa theo đúng thời hạn và chất lượng được quy định trong hợp đồng.”

Dịch: “Party A has a legal obligation to Party B to deliver the goods on time and with the quality specified in the contract.”


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191