Modals of deduction là gì

Modals of deduction là gì

Modals of deduction là một cụm từ tiếng Anh có nghĩa là động từ tình thái diễn tả suy luận hoặc suy đoán. Động từ tình thái là những động từ như can, could, may, might, must, will, would, should, ought to… được dùng để diễn tả khả năng, ý chí, nghĩa vụ hoặc sự chắc chắn của một sự việc. Khi dùng động từ tình thái để suy luận hoặc suy đoán, chúng ta phải dựa vào các bằng chứng có sẵn và lựa chọn động từ tình thái phù hợp với mức độ chắc chắn của chúng ta. Ví dụ:

 • She must be tired. She’s been working all day. (Cô ấy chắc hẳn mệt. Cô ấy đã làm việc cả ngày.)
 • He might be at home. I saw his car in the garage. (Anh ấy có thể ở nhà. Tôi đã thấy xe của anh ấy trong gara.)
 • They can’t be married. They don’t wear rings. (Họ không thể kết hôn được. Họ không đeo nhẫn.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Modals of deduction

Modals of deduction là một cụm từ tiếng Anh, không phải là một từ đơn. Do đó, không có từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với cụm từ này. Tuy nhiên, có thể có những cách diễn đạt khác để suy luận hoặc suy đoán về một sự việc. Ví dụ:

 • She must be tired. She’s been working all day. (Cô ấy chắc hẳn mệt. Cô ấy đã làm việc cả ngày.)
 • She is probably tired. She’s been working all day. (Cô ấy có lẽ mệt. Cô ấy đã làm việc cả ngày.)
 • She is likely to be tired. She’s been working all day. (Cô ấy có khả năng mệt. Cô ấy đã làm việc cả ngày.)
 • He might be at home. I saw his car in the garage. (Anh ấy có thể ở nhà. Tôi đã thấy xe của anh ấy trong gara.)
 • He could be at home. I saw his car in the garage. (Anh ấy có thể ở nhà. Tôi đã thấy xe của anh ấy trong gara.)
 • He may be at home. I saw his car in the garage. (Anh ấy có thể ở nhà. Tôi đã thấy xe của anh ấy trong gara.)
 • They can’t be married. They don’t wear rings. (Họ không thể kết hôn được. Họ không đeo nhẫn.)
 • They are not married. They don’t wear rings. (Họ không kết hôn. Họ không đeo nhẫn.)
 • They are unmarried. They don’t wear rings. (Họ chưa kết hôn. Họ không đeo nhẫn.)

Ví dụ về sử dụng từ Modals of deduction

I wonder where Tom is. He’s usually here by now. He must be stuck in traffic. He can’t have forgotten about our meeting. He might have taken a different route. He could be waiting for us at the coffee shop. He may have left his phone at home. I hope he’s OK. He should be here soon.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191