Nội dung hợp đồng tiếng Anh là gì

Một hợp đồng là một thỏa thuận pháp lý giữa ít nhất hai bên với nhau để tạo ra các nghĩa vụ pháp lý có thể được thực thi bởi pháp luật. Các yếu tố cơ bản cần thiết để thỏa thuận trở thành một hợp đồng có thể được thực thi pháp lý là: sự đồng ý của các bên, sự cân nhắc đầy đủ, khả năng của các bên và tính hợp pháp của hợp đồng.

Nội dung hợp đồng tiếng Anh là gì

“Nội dung hợp đồng” trong tiếng Anh có thể được dịch là “content of a contract”.

Nội dung hợp đồng bao gồm những gì

Nội dung của một hợp đồng bao gồm các yếu tố cơ bản như sau:

  • Chủ thể của hợp đồng
  • Đối tượng của hợp đồng
  • Số lượng, chất lượng
  • Giá, phương thức thanh toán
  • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
  • Phương thức giải quyết tranh chấp

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191