Obligation là gì

Cách sử dụng “obligation” trong câu tiếng Anh:

  1. I have an obligation to attend the meeting.
  2. He has an obligation to pay his taxes.
  3. We have an obligation to help those in need.

Obligation là gì

Obligation có nghĩa là nghĩa vụ hoặc trách nhiệm phải làm điều gì đó. Ví dụ, bạn có thể có nghĩa vụ phải trả tiền thuế hàng năm hoặc bạn có trách nhiệm phải chăm sóc con cái của mình.

Ví dụ khác về obligation

Một số ví dụ khác về obligation:

  1. Bạn có nghĩa vụ phải đến trường hàng ngày.
  2. Nhân viên của công ty có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình.
  3. Bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định giao thông khi lái xe.

Trách nhiệm là gì

Trách nhiệm là một nghĩa vụ của mỗi người phải thực hiện hoặc hoàn thành. Trách nhiệm là nghĩa vụ của bản thân với một công việc bất kỳ nào đó trong ngày hoặc với bất kỳ một hoạt động hay vấn đề nào diễn ra quanh bạn.

Nghĩa vụ là gì

Nghĩa vụ là một trách nhiệm phải thực hiện hoặc hoàn thành một việc gì đó. Nghĩa vụ của một công dân có thể bao gồm việc tuân thủ các quy định pháp luật, trả thuế và giữ gìn môi trường.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191