Overdraft là gì

Có hai loại overdraft chính là overdraft được bảo đảm và overdraft không được bảo đảm. Overdraft được bảo đảm là một khoản vay tạm thời được bảo đảm bằng tài sản của bạn như nhà hoặc xe hơi. Overdraft không được bảo đảm là một khoản vay tạm thời không được bảo đảm bằng tài sản của bạn

Overdraft là gì

Overdraft là một khoản vay tạm thời mà khách hàng có tài khoản ngân hàng được phép nợ ngân hàng.

Overdraft được bảo đảm

Overdraft được bảo đảm là một khoản vay tạm thời được bảo đảm bằng tài sản của bạn như nhà hoặc xe hơi. Ví dụ, Vay Thấu Chi Có Đảm Bảo là một sản phẩm vay linh hoạt dành cho khách hàng có nhu cầu tài chính trong lúc tài sản của Quý khách đang được đầu tư vào các Tài khoản Tiền gửi tại HSBC Việt Nam.

Overdraft không được bảo đảm

Overdraft không được bảo đảm là một khoản vay tạm thời không được bảo đảm bằng tài sản của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn không trả lại khoản vay, ngân hàng sẽ không có tài sản để thu hồi khoản vay của bạn.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191