Perform one’s duty là gì

Perform one’s duty là gì

“Perform one’s duty” là một thành ngữ có nghĩa là thực hiện trách nhiệm của mình hoặc làm việc mà bạn cần phải làm. Ví dụ: “One must do one’s duty” có nghĩa là “Ta phải làm bổn phận của ta”.

Ví dụ về sử dụng “Perform one’s duty”

Here’s an example of a paragraph using “Perform one’s duty”: “In the military, it is important to perform one’s duty and follow orders. This is because the military is a disciplined organization that requires everyone to work together and follow a chain of command. If one person fails to perform their duty, it can have serious consequences for the entire unit”.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191