Postpone là gì

Từ postpone trong hợp đồng có thể được sử dụng để chỉ việc hoãn lại một sự kiện hoặc một hành động cho đến một thời gian sau do một lý do nào đó. Nó cũng có thể được sử dụng để chỉ việc đặt một điều khoản hoặc một quyền lợi sau vị trí bình thường trong hợp đồng.

Ví dụ:

Nếu nhà thầu không bắt đầu công việc đúng thời hạn, nhà thầu phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho kỹ sư để hoãn lại ngày bắt đầu công việc với lý do cần thiết không muộn hơn bảy ngày trước ngày bắt đầu công việc quy định trong Hợp đồng này.

Postpone là gì

Postpone là động từ có nghĩa là hoãn lại, trì hoãn, hoặc lùi lại một sự kiện hoặc một hành động cho đến một thời gian sau. Nó cũng có thể có nghĩa là đặt một từ hoặc một ý tưởng sau vị trí bình thường trong câu tiếng Anh. Ví dụ:

  • Họ quyết định hoãn kỳ nghỉ của họ cho đến năm sau. (They decided to postpone their holiday until next year.)
  • Trận đấu đã bị hoãn lại cho đến thứ Bảy. (The game was postponed until Saturday.)
  • Tôi muốn lùi lại quyết định của tôi cho đến khi tôi có thêm thông tin. (I want to postpone my decision until I have more information.)
  • Từ tính từ thường được đặt sau danh từ trong tiếng Anh. (The adjective is usually postponed after the noun in English.)

Ví dụ về một câu sử dụng từ postpone

Ví dụ về một câu bằng tiếng Anh sử dụng từ postpone:

Do dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã phải hoãn buổi họp mặt gia đình cho đến khi tình hình an toàn hơn. (Due to the Covid-19 pandemic, we had to postpone the family reunion until the situation is safer.)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191