Pressure synonym là gì

Pressure là gì

Từ pressure có thể có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Theo Cambridge Dictionary, nó có thể là một danh từ có nghĩa là:

 • lực bạn tạo ra khi bạn nhấn vào một cái gì đó
 • lực mà một chất lỏng hoặc khí tạo ra khi nó ép vào một khu vực
 • một ảnh hưởng mạnh, thường là đe dọa đến một tổ chức hoặc cá nhân
 • một cảm giác lo lắng mà bạn có khi bạn phải đối phó với một tình huống khó khăn hoặc phức tạp

Ví dụ, bạn có thể nói:

 • Anh ấy áp dụng một số pressure để ngừng chảy máu.
 • Pressure của nước làm cho ống nước bị vỡ.
 • Áp lực cạnh tranh sẽ buộc công ty bán đi các nhà máy của họ.
 • Cô ấy đã chịu rất nhiều pressure ở công việc gần đây.

Từ đồng nghĩa trái nghĩa với Pressure

một số từ đồng nghĩa của pressure là:

 • stress
 • strain
 • tension
 • load
 • worry
 • anxiety
 • concern
 • weight

Một số từ trái nghĩa của pressure là:

 • comfort
 • consolation
 • approval
 • agreement
 • permission
 • consent
 • reason
 • persuasion

Ví dụ về sử dụng từ Pressure trong câu

He felt a lot of pressure to succeed in his new job.

This sentence uses pressure as a noun to mean a worried feeling that he had to deal with a difficult or complicated situation.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191