Prohibition là gì

Prohibition là gì

“Prohibition” là một danh từ có nghĩa là sự cấm hoặc hạn chế một hoạt động hoặc hành vi . Ví dụ: “The prohibition of alcohol in the United States lasted from 1920 to 1933” có nghĩa là “Sự cấm rượu ở Hoa Kỳ kéo dài từ năm 1920 đến năm 1933” .

Ví dụ về sử dụng cụm từ “Prohibition”

Đây là một ví dụ về đoạn văn sử dụng cụm từ “Prohibition”: “The prohibition of alcohol in the United States lasted from 1920 to 1933. During this time, the sale, manufacture, and transportation of alcohol were illegal. This was due to the belief that alcohol was responsible for many of society’s problems, such as crime and poverty. However, prohibition was ultimately unsuccessful and was repealed in 1933” .


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191