Scepticism là gì

Scepticism là gì

Skepticism là sự nghi ngờ về sự thật hay tính hữu ích của một điều gì đó. Ví dụ:

 • The company’s environmental claims have been greeted / regarded / treated with skepticism by conservationists.
 • Some of the workers expressed skepticism at first and said they wanted to take a close look at the contract.

Ngoài ra, skepticism còn có thể là chủ nghĩa hoài nghi, một hướng tiếp cận của triết học, mà trong đó, những mọi tri thức nền tảng hay bất kể một chứng minh và khẳng định nào cũng đều được người theo thuyết này hồ nghi, xem xét. Ví dụ:

 • Chủ nghĩa hoài nghi (scepticism) Với những người theo tmáu nước ngoài link, chúng ta cho rằng dấn thức của những cơ quan con người là hoàn toàn có thể tin tưởng được và là nguồn gây ra đều nhận thức đúng.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Scepticism

Một số từ đồng nghĩa với scepticism là:

 • doubt: sự nghi ngờ, sự hoài nghi
 • disbelief: sự không tin, sự bất tin
 • distrust: sự không tin tưởng, sự ngờ vực
 • hesitation: sự do dự, sự lưỡng lự
 • reluctance: sự miễn cưỡng, sự không sẵn lòng
 • suspicion: sự nghi ngờ, sự tình nghi
 • uncertainty: sự bất định, sự không chắc chắn

Một số từ trái nghĩa với scepticism là:

 • belief: sự tin tưởng, sự tin vào
 • certainty: sự chắc chắn, sự xác định
 • sureness: sự tự tin, sự chắc chắn
 • trust: sự tin cậy, sự tín nhiệm

Ví dụ về sử dụng từ Scepticism

Many people have expressed scepticism about the existence of aliens and UFOs. They think that there is no credible evidence to support such claims and that they are only products of imagination or hoaxes. However, some people believe that there is a conspiracy to hide the truth from the public and that there are many secrets and mysteries in the universe that we have not yet discovered. They argue that scepticism is a barrier to scientific progress and exploration.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191