Số hợp đồng tiếng Anh là gì

Số hợp đồng là một mã số đánh dấu cho một hợp đồng cụ thể giữa hai bên. Số hợp đồng thường được đánh dấu theo tên nhà cung cấp hoặc khách hàng cùng với tên công ty, sau đó là ngày tháng làm hợp đồng và lưu theo từng khách hàng, từng nhà cung cấp.

Ví dụ về cách sử dụng “Contract number” trong câu tiếng Anh: “Please provide your contract number when you call our customer service center”.

Số hợp đồng tiếng Anh là gì

“Số hợp đồng” trong tiếng Anh được gọi là “Contract number”.

Số Hợp đồng được ghi như thế nào

Cách viết số hợp đồng thường được đánh dấu theo tên nhà cung cấp hoặc khách hàng cùng với tên công ty, sau đó là ngày tháng làm hợp đồng và lưu theo từng khách hàng, từng nhà cung cấp. Khi đánh số theo từng loại hợp đồng, bạn nên đánh số theo số thứ tự/ năm phát sinh hợp đồng và tên viết tắt nội dung hợp đồng hoặc số thứ tự/ ngày, tháng, năm phát sinh hợp đồng.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191