Total deduction là gì

The Deductor is required to deduct TDS @1% in case the payment is made to individual or HUF and @2% in case of payment done to any other person. What is TDS exemption limit for contractor and sub-contractor? TDS exemption limit is INR 30,000 in case of a single contract and INR 1,00,000 in case of total deduction during the financial year (Người khấu trừ phải khấu trừ TDS @1% trong trường hợp thanh toán cho cá nhân hoặc HUF và @2% trong trường hợp thanh toán cho bất kỳ người nào khác. Giới hạn miễn thuế TDS cho nhà thầu và phụ thầu là bao nhiêu? Giới hạn miễn thuế TDS là 30.000 INR trong trường hợp một hợp đồng duy nhất và 100.000 INR trong trường hợp tổng số tiền được khấu trừ trong năm tài chính.).

Total deduction là gì

Total deduction là tổng số tiền được khấu trừ. Theo Từ điển tiếng Anh Cambridge, deduction là sự lấy đi, sự khấu đi, sự trừ đi hoặc sự suy diễn, sự diễn dịch, điều suy luận. Ví dụ:

 • The interest you receive will be paid after deduction of tax.
 • Sherlock Holmes was famous for making clever deductions.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Total deduction

Một số từ đồng nghĩa với total deduction là:

 • reduction: sự giảm bớt, sự thu nhỏ
 • discount: sự giảm giá, sự chiết khấu
 • abatement: sự giảm bớt, sự hạ thấp
 • rebate: sự hoàn trả, sự trả lại
 • drop: sự giảm xuống, sự rơi xuống
 • loss: sự mất mát, sự thiệt hại

Một số từ trái nghĩa với total deduction là:

 • addition: sự cộng thêm, sự bổ sung
 • gain: sự thu được, sự kiếm được
 • increase: sự tăng lên, sự gia tăng
 • accrual: sự tích lũy, sự gia tăng
 • accession: sự gia nhập, sự tham gia
 • increment: sự tăng thêm, sự gia tăng

Ví dụ về sử dụng từ Total deduction

The company announced that it would offer a 10% total deduction on all purchases made during the Black Friday sale. This means that customers can save money on their favorite products and enjoy the benefits of shopping online. The total deduction will be applied automatically at checkout and no coupon code is required.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191