Tremendous synonym

Tremendous là gì

Tremendous là một tính từ tiếng Anh có nghĩa là rất lớn, rất tốt, rất kinh khủng. Tremendous có thể dùng để miêu tả một lượng lớn, một mức độ cao, hoặc một chất lượng xuất sắc. Ví dụ:

  • They were making a tremendous amount of noise last night. (Họ đã làm ra một lượng tiếng ồn rất lớn đêm qua.)
  • She’s been a tremendous help to me over the last few months. (Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những tháng qua.)
  • He felt a tremendous shock when he saw the accident. (Anh ấy cảm thấy một cú sốc rất kinh khủng khi nhìn thấy vụ tai nạn.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Tremendous

Một số từ đồng nghĩa với Tremendous là amazing, astounding, awesome, colossal, dreadful, enormous. Một số từ trái nghĩa với Tremendous là tiny, minuscule, infinitesimal, diminutive, microscopic, little bitty.

Ví dụ về sử dụng Tremendous

She felt a tremendous relief when she finished her final exam. She had been studying hard for weeks, and she was confident that she did well. She was looking forward to celebrating with her friends and enjoying her summer break. She had overcome a lot of challenges and obstacles during the semester, and she was proud of herself for not giving up. She knew that her efforts would pay off in the future, and she was excited to see what opportunities would come her way.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191