Unrestricted synonym là gì

Unrestricted synonym là gì

Unrestricted là một tính từ tiếng Anh có nghĩa là không bị hạn chế, không có giới hạn. Unrestricted có thể dùng để miêu tả một điều gì đó không bị ràng buộc bởi luật lệ hoặc quy tắc nào. Ví dụ:

  • The government granted unrestricted access to the media. (Chính phủ đã cấp quyền truy cập không giới hạn cho truyền thông.)
  • He enjoyed the unrestricted freedom of living alone. (Anh ấy thích thú với sự tự do không bị hạn chế của cuộc sống độc thân.)
  • The road has an unrestricted speed limit. (Con đường không có giới hạn tốc độ.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Unrestricted

Một số từ đồng nghĩa với Unrestricted là unconditional, unlimited, unregulated, free, accessible, available. Một số từ trái nghĩa với Unrestricted là incomplete, limited, restricted, private, inaccessible, unavailable.

Ví dụ về sử dụng Unrestricted

She loved traveling to different countries and experiencing different cultures. She felt an unrestricted curiosity and a thirst for adventure. She did not want to be confined by any boundaries or limitations. She wanted to explore the world and learn new things. She believed that life was a journey and that she should make the most of it. She was not afraid of the unknown or the unexpected. She embraced every opportunity and challenge that came her way. She lived an unrestricted life and was happy.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191