Acquire là gì

Acquire là gì

Acquire là một từ tiếng Anh có nghĩa là:

 • Được, thu được, đạt được, có được, kiếm được. Ví dụ: He acquired a lot of money from his business. (Anh ấy kiếm được rất nhiều tiền từ kinh doanh của mình.)
 • Học được, tiếp thu được, nắm được. Ví dụ: She acquired a good command of English. (Cô ấy học được một trình độ tiếng Anh tốt.)
 • Mắc phải, bị nhiễm. Ví dụ: He acquired a serious infection after the surgery. (Anh ấy bị nhiễm một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng sau ca phẫu thuật.)

Acquire còn được dùng trong ngôn ngữ chuyên ngành để chỉ các hành động như:

 • Mua lại, sở hữu lại. Ví dụ: The company acquired a new subsidiary. (Công ty đã mua lại một công ty con mới.)
 • Được cấp quyền, được phép. Ví dụ: The author acquired the copyright for his book. (Tác giả đã được cấp quyền bản quyền cho cuốn sách của mình.)

Một số từ liên quan đến acquire

Một số từ liên quan đến acquire có thể được nêu ra như sau:

 • Từ đồng nghĩa: là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống với acquire. Ví dụ: obtain, attain, gain, get, earn, win, secure, land, procure, etc.
 • Từ trái nghĩa: là những từ có nghĩa ngược lại với acquire. Ví dụ: lose, forfeit, forgo, relinquish, surrender, yield, etc.
 • Từ ghép: là những từ được hình thành bằng cách kết hợp acquire với một từ khác. Ví dụ: acquirement (sự thu được), acquirer (người mua lại), acquired (được mua lại), acquisition (sự mua lại), etc.

Ví dụ về cách dùng từ acquire

 • Ví dụ 1: He acquired a lot of money from his business. (Anh ấy kiếm được rất nhiều tiền từ kinh doanh của mình.)
 • Ví dụ 2: She acquired a good command of English. (Cô ấy học được một trình độ tiếng Anh tốt.)
 • Ví dụ 3: He acquired a serious infection after the surgery. (Anh ấy bị nhiễm một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng sau ca phẫu thuật.)
 • Ví dụ 4: The company acquired a new subsidiary. (Công ty đã mua lại một công ty con mới.)
 • Ví dụ 5: The author acquired the copyright for his book. (Tác giả đã được cấp quyền bản quyền cho cuốn sách của mình.)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191