Agency nghĩa là gì

Agency nghĩa là gì

Agency nghĩa là gì có thể có nhiều cách hiểu khác nhau tùy theo ngữ cảnh sử dụng. Một số nghĩa phổ biến của agency như sau:

 • Agency là cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn… Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực chính trị, quản lý, báo chí…. Ví dụ: Vietnam News Agency (thông tấn xã Việt Nam), Central Intelligence Agency (cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ), Environmental Protection Agency (cơ quan bảo vệ môi trường)…
 • Agency là đại lý, phân điểm, chi nhánh… Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, dịch vụ…. Ví dụ: an advertising / employment / estate / travel agency (đại lý quảng cáo / tuyển dụng / bất động sản / du lịch)…
 • Agency là sự môi giới, sự trung gian… Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực giao dịch, hợp đồng, thương lượng…. Ví dụ: through (by) the agency of someone/something (nhờ sự môi giới của ai/cái gì), an agency contract (hợp đồng môi giới)…
 • Agency là tác dụng, lực… Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực triết học, tâm lý học, xã hội học…. Ví dụ: the ability to take action or to choose what action to take (khả năng hành động hoặc chọn cách hành động), human agency (tác động của con người), social agency (tác động xã hội)…

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với agency

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với agency có thể có nhiều cách tìm kiếm khác nhau tùy theo ý nghĩa của agency trong ngữ cảnh sử dụng. Một số cách tìm kiếm phổ biến như sau:

 • Nếu agency có nghĩa là cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn… thì một số từ đồng nghĩa có thể là: organization, department, office, bureau… Một số từ trái nghĩa có thể là: individual, person, member, employee…
 • Nếu agency có nghĩa là đại lý, phân điểm, chi nhánh… thì một số từ đồng nghĩa có thể là: branch, outlet, subsidiary, representative… Một số từ trái nghĩa có thể là: headquarters, main office, parent company, principal…
 • Nếu agency có nghĩa là sự môi giới, sự trung gian… thì một số từ đồng nghĩa có thể là: mediation, intermediation, brokerage, negotiation… Một số từ trái nghĩa có thể là: directness, immediacy, confrontation, opposition…
 • Nếu agency có nghĩa là tác dụng, lực… thì một số từ đồng nghĩa có thể là: influence, effect, impact, force… Một số từ trái nghĩa có thể là: passivity, inaction, inertia, impotence…

Cách sử dụng từ agency trong câu

Cách sử dụng từ agency trong câu có thể được hướng dẫn như sau:

 • Từ agency là danh từ đếm được hoặc không đếm được, có nghĩa là cơ quan, sở, hãng, hãng thông tấn, đại lý, phân điểm, chi nhánh, sự môi giới, sự trung gian, tác dụng, lực… .
 • Từ agency thường được sử dụng với các giới từ như of, for, in, with… .
 • Từ agency thường được sử dụng với các tính từ như federal, central, national, international… .
 • Một số cấu trúc thường gặp với từ agency là: an agency of something/somebody (một cơ quan của cái gì/ai đó), an agency for something/somebody (một đại lý cho cái gì/ai đó), through/by the agency of something/somebody (nhờ sự môi giới của cái gì/ai đó), have a sense of agency (có khả năng hành động)…
 • Một số ví dụ về cách sử dụng từ agency trong câu như sau:
 • The United Nations is an agency of international cooperation (Liên Hợp Quốc là một cơ quan của hợp tác quốc tế).
 • She works for a travel agency in London (Cô ấy làm việc cho một đại lý du lịch ở London).
 • He found a job through the agency of his friend (Anh ta tìm được việc nhờ sự môi giới của bạn bè).
 • The project aims to empower women and give them more agency in their lives (Dự án nhằm trao quyền cho phụ nữ và cho họ nhiều khả năng hành động hơn trong cuộc sống).

Từ agency dùng trong Hợp đồng có nghĩa là gì

Từ agency dùng trong Hợp đồng có nghĩa là gì có thể được giải thích như sau:

 • Từ agency trong Hợp đồng là một thuật ngữ pháp lý, có nghĩa là một mối quan hệ pháp lý giữa hai bên, trong đó một bên (gọi là đại lý) được ủy quyền bởi bên kia (gọi là người ủy quyền) để hành động thay mặt cho người ủy quyền trong một hoặc nhiều giao dịch với bên thứ ba.
 • Từ agency trong Hợp đồng cũng có thể có nghĩa là một loại hợp đồng, trong đó người ủy quyền giao cho đại lý một số quyền và nghĩa vụ để thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc dịch vụ cho người ủy quyền hoặc cho khách hàng của người ủy quyền.
 • Từ agency trong Hợp đồng cũng có thể có nghĩa là một loại hình kinh doanh, trong đó một công ty (gọi là công ty agency) cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho các công ty khác (gọi là công ty client) theo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng. Ví dụ: một công ty agency quảng cáo sẽ thiết kế và triển khai các chiến dịch quảng cáo cho các công ty client.

Từ agency có nguồn gốc từ đâu

Nguồn gốc từ agency có thể được tìm hiểu như sau:

 • Từ agency có nguồn gốc từ tiếng Latinh, là dạng danh từ của động từ agere, có nghĩa là hành động, làm việc, thực hiện.
 • Từ agency được sử dụng trong tiếng Anh từ thế kỷ 17, có nghĩa là sự hành động hoặc tác động của một người hoặc một thực thể.
 • Từ agency cũng được sử dụng để chỉ một tổ chức hoặc một đại lý đại diện cho một người hoặc một tổ chức khác trong các giao dịch hoặc các hoạt động kinh doanh.
 • Từ agency cũng được sử dụng để chỉ một cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm về một lĩnh vực hoặc một nhiệm vụ cụ thể.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191