Apply for admission là gì

Apply for admission là gì

Apply for admission là cụm từ tiếng Anh có nghĩa là xin nhập học. Apply for admission là quá trình yêu cầu một cái gì đó, thường là chính thức, ví dụ như bằng cách viết hoặc gửi một đơn: to apply for a job / loan (xin việc / vay tiền) She applied for admission to law school (Cô ấy xin nhập học vào trường luật).

Apply for admission là một phần của quá trình nhập học, bao gồm cả việc đăng ký, ghi danh và đăng ký học. Hầu hết các trường cao đẳng và đại học đều tuân theo quy trình ba bước này, mặc dù chi tiết có thể thay đổi4. Apply for admission khác với enrolment, là quá trình chấp nhận một sinh viên vào một trường hoặc chương trình học cụ thể sau khi đã được chấp nhận.

Quy trình apply for admission ở các trường cao đẳng và đại học

Apply for admission thường bao gồm các bước sau:

 • Biết các hạn chót nộp đơn của các trường mà bạn muốn xin vào. Có thể có nhiều loại hạn chót khác nhau, ví dụ như early decision, early action, regular decision và rolling admission.
 • Đăng ký thi các bài kiểm tra tiêu chuẩn, ví dụ như SAT hoặc ACT. Bạn nên luyện thi và thi nhiều lần để có được điểm số cao nhất có thể.
 • Bắt đầu viết các bài luận cá nhân. Đây là cơ hội để bạn thể hiện bản thân, khả năng viết và mục tiêu học tập của bạn cho các trường.
 • Xin các thư giới thiệu từ giáo viên, cố vấn hoặc người khác có thể nói về thành tích và phẩm chất của bạn.
 • Gửi bản sao bảng điểm của bạn cho các trường. Bạn có thể phải yêu cầu trường trung học của bạn gửi cho bạn hoặc sử dụng một dịch vụ chuyển tiếp chính thức.
 • Điền đơn xin học. Bạn có thể sử dụng Common App hoặc Coalition App để nộp đơn cho nhiều trường cùng một lúc, hoặc sử dụng đơn riêng của từng trường. Bạn cũng phải thanh toán phí xin học cho mỗi trường, trừ khi bạn được miễn phí.
 • Kiểm tra lại và gửi đơn xin học của bạn. Bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin và tài liệu của bạn trước khi gửi, và lưu lại bản sao của đơn xin học cho mình.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của apply for admission

Apply for admission là sự kết hợp của hai từ apply và admission. Một số từ đồng nghĩa của apply trong tiếng Anh là:

 • request
 • seek
 • solicit
 • petition
 • appeal

Một số từ trái nghĩa của apply trong tiếng Anh là:

 • ignore
 • neglect
 • disregard
 • reject
 • refuse

Một số từ đồng nghĩa của admission trong tiếng Anh là:

 • acceptance
 • access
 • admittance
 • entrance
 • entry

Một số từ trái nghĩa của admission trong tiếng Anh là:

 • denial
 • rejection
 • exclusion
 • expulsion
 • refusal

Ví dụ 1 đoạn văn tiếng Anh sử dụng “apply for admission”

I have always dreamed of studying in the United States, and I believe that your university is the best place for me to pursue my academic and personal goals. That is why I am writing this letter to apply for admission to your undergraduate program in computer science. I have a strong passion for programming and creating innovative solutions for real-world problems.

I have been learning various programming languages and frameworks since I was in high school, and I have participated in several coding competitions and hackathons. I have also completed several online courses and projects related to computer science, such as web development, data science, and artificial intelligence. I have attached my resume and portfolio for your reference.

I am confident that I have the skills, knowledge, and motivation to succeed in your program and contribute to your campus community. I would be honored to join your prestigious institution and learn from your distinguished faculty and talented peers. Thank you for your consideration of my application. I look forward to hearing from you soon.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191