Bachelor degree là gì

Bachelor degree là gì

Bachelor degree là một loại bằng cấp đại học cơ bản, thường được gọi là bằng cử nhân. Bachelor degree là một bằng cấp được cấp bởi các trường cao đẳng và đại học sau khi bạn hoàn thành một khóa học kéo dài từ ba đến sáu năm (tùy thuộc vào trường và ngành học).

Bạn có thể học một môn học mà bạn quan tâm hoặc chọn một ngành học chuyên sâu. Có hai loại bachelor degree phổ biến nhất là Bachelor of Arts (BA) và Bachelor of Science (BS hoặc BSc). Trong một số hệ thống giáo dục, bạn phải có một bằng cấp khác trước khi có thể theo học bachelor degree, nhưng thường thì việc tốt nghiệp với một bachelor degree là điều kiện tiên quyết để bạn có thể theo học các khóa học cao hơn như thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Có được một bachelor degree có thể giúp bạn mở rộng cơ hội việc làm, tiếp xúc với những ý tưởng mới, và nâng cao khả năng kiếm tiền của bạn.

Một số thông tin về các loại bachelor degree

Có nhiều loại bachelor degree khác nhau, tùy thuộc vào ngành học và trường đào tạo. Ba loại phổ biến nhất là:

 • Bachelor of Arts (BA): Đây là loại bachelor degree chuyên về các ngành nghệ thuật, nhân văn, xã hội và ngôn ngữ. Bạn có thể học các ngành như lịch sử, văn học, truyền thông, tâm lý học hoặc ngoại ngữ để được cấp bằng BA.
 • Bachelor of Science (BS hoặc BSc): Đây là loại bachelor degree chuyên về các ngành khoa học, kỹ thuật, toán học và công nghệ. Bạn có thể học các ngành như vật lý, hóa học, sinh học, máy tính hoặc kinh tế để được cấp bằng BS hoặc BSc.
 • Bachelor of Fine Arts (BFA): Đây là loại bachelor degree chuyên về các ngành nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn. Bạn có thể học các ngành như mỹ thuật, thiết kế, âm nhạc, điện ảnh hoặc sân khấu để được cấp bằng BFA.

Ngoài ra, còn có một số loại bachelor degree khác, chuyên về các ngành nghề cụ thể hoặc yêu cầu đào tạo chuyên sâu. Ví dụ:

 • Bachelor of Law (LLB): Đây là loại bachelor degree chuyên về luật pháp. Bạn phải học các môn liên quan đến luật học, pháp lý và tư pháp để được cấp bằng LLB.
 • Bachelor of Engineering (BEng): Đây là loại bachelor degree chuyên về kỹ thuật. Bạn phải học các môn liên quan đến thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình kỹ thuật để được cấp bằng BEng.
 • Bachelor of Architecture (BArch): Đây là loại bachelor degree chuyên về kiến trúc. Bạn phải học các môn liên quan đến thiết kế, lập kế hoạch và xây dựng các công trình kiến trúc để được cấp bằng BArch

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của bachelor degree trong tiếng Anh

Bachelor degree là một cụm từ được ghép bởi hai từ bachelor và degree. Một số từ đồng nghĩa của bachelor trong tiếng Anh là:

 • unmarried man
 • single man
 • eligible man
 • confirmed bachelor
 • old bachelor

Một số từ trái nghĩa của bachelor trong tiếng Anh là:

 • married man
 • husband
 • spouse
 • partner
 • father

Một số từ đồng nghĩa của degree trong tiếng Anh là:

 • diploma
 • certificate
 • qualification
 • credential
 • award

Một số từ trái nghĩa của degree trong tiếng Anh là:

 • ignorance
 • illiteracy
 • inexperience
 • incompetence
 • unskillfulness

Tuy nhiên, khi ghép lại thành bachelor degree, các từ này không còn giữ nguyên nghĩa ban đầu, mà có nghĩa là một bằng cấp đại học cơ bản. Một số cụm từ đồng nghĩa với bachelor degree trong tiếng Anh là:

 • undergraduate degree
 • college degree
 • baccalaureate
 • BA or BS or BSc (tùy thuộc vào ngành học)
 • four-year degree

Một số cụm từ trái nghĩa với bachelor degree trong tiếng Anh là:

 • graduate degree
 • master’s degree
 • doctoral degree
 • professional degree
 • high school diploma

Ví dụ về sử dụng “Bachelor degree”

 • She has a bachelor degree in biology from Harvard University.
 • He is pursuing a bachelor degree in engineering at MIT.
 • To apply for this job, you need a bachelor degree in computer science or a related field.
 • I graduated with a bachelor degree in history last year.
 • They offer bachelor degrees in various disciplines, such as arts, sciences, business, and education.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191