Báo cáo CIT là gì

Báo cáo CIT là gì

Báo cáo CIT là báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là loại báo cáo mà các doanh nghiệp phải lập và nộp cho cơ quan thuế để thể hiện thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế. Báo cáo CIT gồm có:

 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 01/CIT).
 • Bảng kê chi tiết các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 02/CIT).
 • Bảng kê chi tiết các khoản phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03/CIT).
 • Bảng kê chi tiết các khoản phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 04/CIT).
 • Bảng kê chi tiết các khoản lỗ được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 05/CIT).
 • Bảng kê chi tiết các khoản lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 06/CIT).

Cách lập báo cáo CIT

Cách lập báo cáo CIT có thể được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Sắp xếp các chứng từ kế toán liên quan đến thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
 • Bước 2: Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán.
 • Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo tháng, quý và xác định các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế, các khoản giảm trừ cá nhân và gia cảnh, các khoản phí được trừ và không được trừ khi tính thuế CIT.
 • Bước 4: Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 01/CIT) và các bảng kê chi tiết (mẫu 02/CIT đến mẫu 06/CIT) theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.
 • Bước 5: Kiểm tra lại báo cáo CIT và ký xác nhận của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Thủ tục nộp báo cáo CIT

Để nộp báo cáo CIT, bạn có thể được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin Thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.
 • Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống Thuế điện tử bằng tài khoản của doanh nghiệp và chọn mục “Doanh nghiệp”.
 • Bước 3: Chọn mục “Nộp tờ khai thuế” và chọn loại tờ khai là “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
 • Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết vào mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và các bảng kê chi tiết.
 • Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin đã nhập và ký số tờ khai thuế bằng chữ ký số của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bước 6: Gửi tờ khai thuế qua mạng và nhận mã xác nhận gửi thành công từ cơ quan thuế.

Thời hạn nộp báo cáo CIT

Thời hạn nộp báo cáo CIT phụ thuộc vào chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng:

 • Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC, thì thời hạn nộp báo cáo CIT là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Nếu năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022, thì thời hạn nộp báo cáo CIT là ngày 31/3/2023.
 • Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC, thì thời hạn nộp báo cáo CIT cũng là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Nếu năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022, thì thời hạn nộp báo cáo CIT cũng là ngày 31/3/2023.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191