Các mẫu Thông báo nộp hồ sơ, nhận hồ sơ, trả hồ sơ, bán hồ sơ

Thông báo trả hồ sơ là văn bản của cơ quan/tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong hoặc ngoài cơ quan/ tổ chức được biết về việc trả hồ sơ, dưới đây là một văn bản cụ thể:

1. Mẫu Thông báo trả hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY CỔ PHẦN……..  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ

(V/v trả hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên)

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-… về việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên ……………..do Công ty Cổ phần……….. ban hành;

Căn cứ Thông báo số…./TB-… về việc thực hiện Quyết định số…./QĐ-… về việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên ……………..;

Hiện đã có kết quả khám sức khỏe định kỳ và đã được hoàn thiện trong hồ sơ khám sức khỏe của nhân viên, Công ty thông báo trả hồ sơ khám sức khỏe cho nhân viên từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Các nhân viên khi đến nhận hồ sơ vui lòng mang theo…………………………………………….

Lưu ý: Công ty chỉ trả hồ sơ vào giờ hành chính, nhân viên không đến nhận hồ sơ đúng hạn như thông báo phải trình bày lý do chính đáng./.

Nơi nhận:-Phòng HCNS(để biết và thực hiện);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

2. Mẫu Thông báo nộp hồ sơ

Thông báo nộp hồ sơ là văn bản của cơ quan/tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong hoặc ngoài cơ quan/ tổ chức được biết về việc nộp hồ sơ để phục vụ một công việc/lợi ích nào đó, dưới đây là một văn bản cụ thể:

CÔNG TY TNHH……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ

(V/v nộp hồ sơ ứng tuyển các vị trí Công ty đang tuyển dụng)

 • Căn cứ Kế hoạch số…./KH-… về việc tuyển dụng một số vị trí……………..do Công ty TNHH……….. ban hành;
 • Căn cứ Thông báo số…./TB-… về thực hiện kế hoạch tuyển dụng………………………

Công ty thông báo các ứng viên nộp hồ qua các hình thức sau đây:

1.Nộp trực tiếp tại Công ty tại địa chỉ: ………………

2.Nộp qua email của Công ty: ……………….

Hồ sơ bắt buộc gồm có các tài liệu sau đây:

1………………………

2………………………

……….

Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại:…………….. hoặc email: …………….

Trân trọng!

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và t/h);  
-Cổng TTĐT (để đưa tin);
-Lưu VT; VP
GIÁM ĐỐC  
(Đã ký)

3. Mẫu Thông báo nhận hồ sơ

Thông báo nhận hồ sơ là văn bản của cơ quan/tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong hoặc ngoài cơ quan/ tổ chức được biết về việc nhận hồ sơ để phục vụ một công việc/lợi ích nào đó, dưới đây là một văn bản cụ thể:

CÔNG TY TNHH……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ

(V/v nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí…………………)

 • Căn cứ Kế hoạch số…./KH-… về việc tuyển dụng vị trí……………..do Công ty TNHH……….. ban hành;
 • Căn cứ Thông báo số…./TB-… về thực hiện kế hoạch tuyển dụng vị trí………………………

Công ty thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Hồ sơ bắt buộc gồm có các tài liệu sau đây:

1………………………

2………………………

……….

Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Hình thức nộp: trực tiếp tại Công ty hoặc qua địa chỉ email:…………

Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại:……….. hoặc email: …………

Trân trọng!

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và thực hiện);  
-Cổng TTĐT (để đưa tin);
-Lưu VT; VP
GIÁM ĐỐC  
(Đã ký)

4. Mẫu Thông báo bán hồ sơ


CÔNG TY …….
Số : …/…..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ

Bán hồ sơ mời thầu

Hiện nay , Công ty …. chuẩn bị tổ chức đấu thầu chào giá cạnh tranh rộng rãi sản phẩm …….

Công ty xin kính mời các Quý khách hàng tham gia đấu thầu như sau :

 1. Hình thức đấu thầu : Đấu thầu cạnh tranh giá rộng rãi
 2. Thời gian bán hồ sơ đấu thầu
 • Bắt đầu từ ngày …/…/…. đến …. giờ ngày …/…/….
 • Giá 1 bộ hồ sơ đấu thầu : …../
 • Khách hàng liên hệ mua hồ sơ tại Phòng kinh doanh …… , phòng …, trụ sở Công ty … số ………………… Điện thoại : …………….
 • Hồ sơ tham gia dự đấu giá phải kèm theo giấy bảo lãnh của ngân hàng trị giá …….. và phải gửi đến Công ty ….. trước … giờ ngày …./…./…..
 1. Thời gian đóng thầu : ….. giờ ngày …/…/…
 2. Thời gian mở thầu :
 • Hồ sơ mở thầu công khai vào lúc …. giờ ngày …/…/… tại trụ sở Công ty ……

Công ty …… xin thông báo đến toàn thể khách hàng  và kính mời đến mua hồ sơ và tham gia dự đấu thầu như nội dung nêu trên .

Trân trọng .

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

( Ký tên , đóng dấu )

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191