Chủ nhà, chủ đất (Landlord) là gì

Landlord là gì

Landlord là một từ tiếng Anh có nghĩa là chủ nhà, chủ đất hoặc địa chủ. Đây là một người hoặc tổ chức sở hữu một tòa nhà hoặc một khu đất và được trả tiền bởi những người khác để sử dụng.

Ví dụ: The landlord had promised to redecorate the bedrooms before we moved in. (Chủ nhà đã hứa sẽ trang trí lại các phòng ngủ trước khi chúng tôi chuyển vào.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Landlord

Từ đồng nghĩa của Landlord có thể là chủ nhà, chủ đất, địa chủ, chủ quán trọ. Từ trái nghĩa của Landlord có thể là người thuê nhà, người thuê đất, nông dân, khách hàng.

Nguồn gốc của từ Landlord

Nguồn gốc của từ Landlord là từ tiếng Anh cổ landhlaford, có nghĩa là người quản lý đất đai.

Từ này được ghép từ hai từ land (đất) và hlaford (chủ, quản lý), có nguồn gốc từ tiếng Đức cổ hlafward, có nghĩa là người nuôi dưỡng. Từ Landlord được sử dụng từ thế kỷ 14 để chỉ người sở hữu một tòa nhà hoặc một khu đất và cho người khác thuê.

Ví dụ về sử dụng từ Landlord

Dưới đây là một số ví dụ về sử dụng từ Landlord:

  • The landlord had promised to redecorate the bedrooms before we moved in. (Chủ nhà đã hứa sẽ trang trí lại các phòng ngủ trước khi chúng tôi chuyển vào.)
  • The landlords sold most of their grain deliveries on the local grain markets. (Các chủ đất bán hầu hết lô gạo của họ trên thị trường ngũ cốc địa phương.)
  • They make pledges, take blood oaths, and form compacts to resist the landlords. (Họ thề ước, thề máu, và kết thành liên minh để chống lại các địa chủ.)
  • Heather’s landlord actually lowered her rent when she said she might move out. (Chủ nhà của Heather thực sự giảm tiền thuê nhà khi cô ấy nói rằng cô ấy có thể chuyển đi.)
  • A landlord who has rescued his pub from being closed has said the crisis in the industry can’t all be blamed on large pub companies. (Một chủ quán trọ đã cứu quán của mình khỏi bị đóng cửa đã nói rằng khủng hoảng trong ngành không thể đổ hết lỗi cho các công ty quán trọ lớn.)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191