Cit là gì

Cit là gì

CIT là từ viết tắt của Corporate Income Tax, có nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Đây là khoản thuế mà chính phủ đánh vào phần lợi nhuận của công ty. CIT được tính trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, bằng doanh thu trừ đi các chi phí hàng hoá và quản lý. CIT là một loại thuế trực thu, đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho nền kinh tế quốc gia và điều tiết hoạt động kinh tế trong thị trường

Thuế CIT có ưu điểm và nhược điểm gì

Thuế CIT có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm:

  • Thuế CIT là một nguồn thu quan trọng cho ngân sách Nhà nước, giúp thực hiện các chính sách đầu tư, miễn thuế nhằm thúc đẩy kinh tế.
  • Thuế CIT là một công cụ kinh tế vĩ mô hữu hiệu giúp điều tiết hoạt động kinh tế trong thị trường.
  • Thuế CIT giúp doanh nghiệp có căn cứ xác định hiệu quả kinh doanh của bản thân và nền kinh tế.
  • Thuế CIT có tính đơn giản, minh bạch và dễ quản lý do chỉ áp dụng một mức thuế suất chung cho hầu hết các doanh nghiệp.

Nhược điểm:

  • Thuế CIT có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  • Thuế CIT có thể gây ra hiện tượng trốn thuế, gian lận thuế hoặc khai báo sai lệch thu nhập của doanh nghiệp.
  • Thuế CIT có thể gây ra sự phân hóa giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ, các doanh nghiệp được ưu đãi và không được ưu đãi.

Mức thuế CIT hiện nay ở Việt Nam

Mức thuế CIT hiện nay ở Việt Nam là 20% tổng thu nhập của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số trường hợp được áp dụng mức thuế ưu đãi 10% hoặc 17% trong một thời gian nhất định. Ngoài ra, có một số hoạt động đặc biệt như khai thác dầu khí hay tài nguyên quý hiếm được áp dụng mức thuế từ 32% đến 50%.

Cách tính thuế CIT

Cách tính thuế CIT như sau:

Thuế CIT phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó:

  • Thu nhập chịu thuế là doanh thu trừ đi các chi phí được trừ và cộng thêm các khoản thu nhập khác.
  • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là mức thuế áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước. Hiện nay, mức thuế suất chung là 20%, nhưng có một số trường hợp được áp dụng mức thuế ưu đãi 10% hoặc 17% trong một thời gian nhất định. Ngoài ra, có một số hoạt động đặc biệt như khai thác dầu khí hay tài nguyên quý hiếm được áp dụng mức thuế từ 32% đến 50%.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191