Coinsurance là gì

Coinsurance là gì

Coinsurance là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm để chỉ sự chia sẻ chi phí giữa người được bảo hiểm và người bảo hiểm. Coinsurance có thể có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào loại bảo hiểm và quốc gia.

  • Trong bảo hiểm tài sản, coinsurance là nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi (phí bảo hiểm) và trách nhiệm (bồi thường, chi phí) theo tỉ lệ. Coinsurance thường được áp dụng để giảm áp lực cạnh tranh gây thiệt hại cho các doanh nghiệp bảo hiểm và phân tán rủi ro cho các khoản vay có giá trị lớn.
  • Trong bảo hiểm sức khỏe, coinsurance là phần chi phí y tế mà người được bảo hiểm chịu trách nhiệm. Nó thường ở dạng phần trăm và chỉ áp dụng cho các dịch vụ được bao trả. Chi phí y tế phát sinh cho các dịch vụ không nằm trong kế hoạch sẽ là trách nhiệm duy nhất của người được bảo hiểm. Coinsurance khác với co-pay là số tiền cố định mà người được bảo hiểm phải trả khi nhận dịch vụ y tế.

Ví dụ: Nếu bạn có một kế hoạch bảo hiểm sức khỏe có coinsurance 20% cho việc nhập viện, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải trả 20% chi phí nhập viện sau khi đã trừ đi số tiền khấu trừ (số tiền bạn phải tự trả trước khi kế hoạch bắt đầu hoạt động). Nếu chi phí nhập viện là 10.000 đô la và số tiền khấu trừ là 1.000 đô la, bạn sẽ phải trả 1.800 đô la (20% của 9.000 đô la), còn người bảo hiểm sẽ trả 7.200 đô la.

Coinsurance có lợi ích gì

Coinsurance có một số lợi ích cho cả người được bảo hiểm và người bảo hiểm. Một số lợi ích có thể kể đến như sau:

  • Coinsurance giúp giảm chi phí bảo hiểm cho người được bảo hiểm, vì họ sẽ không phải trả một mức phí cố định cao cho mỗi dịch vụ y tế, mà chỉ phải trả một phần trăm nhất định của chi phí thực tế. Điều này cũng khuyến khích người được bảo hiểm sử dụng các dịch vụ y tế hợp lý và cần thiết, vì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về một phần chi phí.
  • Coinsurance giúp giảm rủi ro cho người bảo hiểm, vì họ sẽ không phải chịu trách nhiệm trả toàn bộ chi phí y tế cho người được bảo hiểm, mà chỉ phải trả một tỉ lệ nhất định. Điều này cũng giúp người bảo hiểm duy trì sự cân bằng tài chính và tránh những khoản bồi thường quá lớn.
  • Coinsurance giúp tạo ra sự công bằng và minh bạch trong quan hệ bảo hiểm, vì cả người được bảo hiểm và người bảo hiểm đều có lợi ích và trách nhiệm trong việc thanh toán chi phí y tế. Điều này cũng giúp tăng cường sự tin tưởng và hợp tác giữa hai bên.

Coinsurance có nhược điểm gì

Coinsurance cũng có một số nhược điểm cho cả người được bảo hiểm và người bảo hiểm. Một số nhược điểm có thể kể đến như sau:

  • Coinsurance có thể làm tăng chi phí cho người được bảo hiểm, vì họ sẽ phải trả một phần chi phí y tế hoặc bồi thường khi xảy ra rủi ro. Điều này cũng có thể gây khó khăn cho người được bảo hiểm khi phải tính toán và dự trù chi phí trước khi sử dụng các dịch vụ y tế hoặc bảo hiểm.
  • Coinsurance có thể làm giảm lợi nhuận cho người bảo hiểm, vì họ sẽ phải chia sẻ một phần chi phí y tế hoặc bồi thường với người được bảo hiểm. Điều này cũng có thể gây mất cạnh tranh cho người bảo hiểm khi phải đưa ra các điều khoản đồng bảo hiểm hấp dẫn để thu hút khách hàng.
  • Coinsurance có thể tạo ra sự không công bằng và mơ hồ trong quan hệ bảo hiểm, vì cả người được bảo hiểm và người bảo hiểm đều có thể không rõ ràng về tỷ lệ và mức độ chia sẻ chi phí. Điều này cũng có thể gây ra những tranh chấp và xung đột khi xử lý các yêu cầu bồi thường.

Coinsurance được áp dụng trong những loại bảo hiểm nào

Coinsurance được áp dụng trong nhiều loại bảo hiểm khác nhau, nhưng chủ yếu là trong hai loại bảo hiểm sau:

  • Bảo hiểm tài sản: Coinsurance là nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một đối tượng bảo hiểm theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi (phí bảo hiểm) và trách nhiệm (bồi thường, chi phí) theo tỉ lệ. Coinsurance thường được áp dụng cho các khoản vay có giá trị lớn, như bảo hiểm thân tàu thủy, bảo hiểm máy bay, bảo hiểm công trình xây dựng…
  • Bảo hiểm sức khỏe: Coinsurance là phần chi phí y tế mà người được bảo hiểm chịu trách nhiệm. Nó thường ở dạng phần trăm và chỉ áp dụng cho các dịch vụ được bao trả. Coinsurance khác với co-pay là số tiền cố định mà người được bảo hiểm phải trả khi nhận dịch vụ y tế. Coinsurance thường được áp dụng cho các dịch vụ y tế có chi phí cao, như nhập viện, phẫu thuật, xét nghiệm…

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191