College admission là gì

College admission là gì

College admission là cụm từ tiếng Anh có nghĩa là sự nhận vào trường đại học hoặc sự tuyển sinh đại học. Cụm từ này thường được dùng để chỉ quá trình xét duyệt hồ sơ, điểm thi, bài luận và các yếu tố khác của các ứng viên muốn vào học tại một trường đại học. Ví dụ:

  • College admission can be very competitive and stressful for students and parents. (Sự tuyển sinh đại học có thể rất cạnh tranh và căng thẳng cho học sinh và phụ huynh.)
  • He was very happy when he received his college admission letter. (Anh ấy rất vui khi nhận được thư nhận vào trường đại học.)
  • She works as a college admission counselor. (Cô ấy làm việc như một cố vấn tuyển sinh đại học.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của College admission

College admission là một từ đồng nghĩa của admission. Một số từ đồng nghĩa khác của admission là acceptance, access, certification, confirmation, entrance, introduction, recognition và permission. Một số từ trái nghĩa của admission là conclusion, prohibition, denial, disallowance, exclusion, expulsion, refusal và repudiation

College admission có nguồn gốc từ đâu

College admission là cụm từ có từ gốc từ hai từ college và admission. Từ college có nguồn gốc từ tiếng Pháp cổ, từ collège “cơ quan hợp tác” (14 thế kỷ) và trực tiếp từ tiếng Latinh, từ collegium “cộng đồng, xã hội, hội” nghĩa đen là “sự liên kết của các collegae “, số nhiều của collega “đồng nghiệp”, từ com “với, cùng” + leg-, gốc của legare “chọn”.

Từ admission có nguồn gốc từ tiếng Latinh, từ admissionem (danh từ của admissio) có nghĩa là “sự cho vào, sự nhận vào”. Từ này bắt nguồn từ động từ admittere có nghĩa là “cho vào, cho phép, nhận vào”, được ghép bởi ad “đến” và mittere “gửi đi”.

Ví dụ về đoạn văn tiếng Anh sử dụng college admission

College admission is a process that involves many steps and requirements. Students who want to apply to college need to prepare their transcripts, test scores, essays, letters of recommendation, and other documents. They also need to research different colleges and programs, and find out their deadlines and criteria. College admission can be competitive and stressful, but it can also be rewarding and exciting. Students who get accepted to their dream college can look forward to a new chapter in their academic and personal life.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191