Công việc thủ công (Craft work) là gì

Craft work là gì

Craft work là danh từ có nghĩa là công việc thủ công hoặc sản phẩm thủ công. Ví dụ:

  • Tôi thích làm các loại công việc thủ công và may vá.
  • Những chiếc vòng tay này được làm thủ công bởi người bản địa Mỹ).
  • Các sản phẩm thủ công của họ có chất lượng cao và độc đáo.
  • Bạn có thể tìm thấy nhiều mặt hàng thủ công tại chợ phiên.
  • Công việc thủ công cần kỹ năng và kinh nghiệm.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Craft work

Từ đồng nghĩa của Craft work là công việc thủ công, sản phẩm thủ công, nghề thủ công, nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật, sáng tạo, tài năng, kỹ năng.

Từ trái nghĩa của Craft work là công việc vô kỹ, sản phẩm vô kỹ, nghề vô kỹ, thiếu sáng tạo, thiếu tài năng, thiếu kỹ năng.

Nguồn gốc của từ Craft work

Craft work là danh từ có nghĩa là công việc thủ công hoặc sản phẩm thủ công. Từ này có nguồn gốc từ từ craft, có nghĩa là nghề, nghệ thuật, kỹ năng và hậu tố -work, có nghĩa là công việc, sản phẩm.

Từ này được sử dụng để chỉ những công việc hoặc sản phẩm được làm bằng tay một cách khéo léo và sáng tạo.

Ví dụ về sử dụng từ Craft work

Một số ví dụ về sử dụng từ Craft work trong câu tiếng Anh:

  • She enjoys doing craft work such as knitting and embroidery.
  • The museum displays various craft works from different cultures and periods.
  • He admired the craft work of the carpenter who made the table.
  • She sells her craft work at the local market.
  • He learned the craft work of pottery from his father.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191