Destination là gì

Destination là gì

Destination là một danh từ có nghĩa là:

  • Điểm đến: nơi mà một người hoặc một vật đi đến hoặc được gửi đến. Ví dụ: Điểm đến của cô ấy là Rome. The package reached its destination two days later (= Gói hàng đã đến điểm đến sau hai ngày).
  • Mục đích: mục tiêu hoặc ý nghĩa cuối cùng mà một cái gì đó được tạo ra hoặc một người được định sẵn. Ví dụ: What is your destination in life? (= Mục đích của bạn trong cuộc sống là gì?)
  • Địa điểm du lịch: một nơi mà nhiều người sẽ đi một chuyến đi đặc biệt để thăm quan. Nó có thể là một thành phố, một thị trấn, hoặc một khu vực, có sự phụ thuộc lớn vào doanh thu từ du lịch. Ví dụ: Paris is a popular destination for tourists (= Paris là một địa điểm du lịch phổ biến). a destination restaurant and resort (= một nhà hàng và khu nghỉ dưỡng thu hút khách du lịch).

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Destination

Từ đồng nghĩa của destination là nơi đến, đích đến, điểm đến. Từ trái nghĩa của destination là nơi xuất phát, điểm khởi hành.

Nguồn gốc của từ Destination

Từ Destination bắt nguồn từ tiếng Anh cổ qua tiếng Latin destinatio(n-), từ destinare có nghĩa là “làm cho vững chắc, thiết lập”. Nghĩa ban đầu của nó là “hành động nhằm mục đích hoặc định sẵn cho ai hoặc cái gì”, sau đó là “được định sẵn cho một nơi”, và cuối cùng là “nơi đó” (từ đầu thế kỷ 19).

Ví dụ về sử dụng từ Destination

Một số ví dụ về sử dụng từ destination trong câu tiếng Anh:

  • If Eduardo doesn’t enjoy air travel, I would advise him to choose a holiday destination which is close to home.
  • Spain is still our most popular holiday destination.
  • Only half of the emergency supplies have reached their destination.
  • The travelers hopped on the plane; their destination, Kingston, Jamaica.
  • The lake is a popular destination for hiking and sight-seeing.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191