Di sản thế giới (Heritage Site) là gì

Heritage Site là gì

Từ Heritage Site trong tiếng Anh có nghĩa là di sản thế giới trong tiếng Việt. Đó là những địa điểm có ý nghĩa quan trọng về văn hóa hoặc thiên nhiên được công nhận bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) theo Công ước Di sản Thế giới.

Việt Nam hiện có tám di sản thế giới, bao gồm năm di sản văn hóa, hai di sản thiên nhiên và một di sản hỗn hợp. Một số ví dụ về các di sản thế giới ở Việt Nam là: Khu di tích Huế, Phố cổ Hội An, Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Tràng An.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Heritage Site

Từ Heritage Site trong tiếng Anh có một số từ đồng nghĩa và trái nghĩa như sau:

  • Một số từ đồng nghĩa của Heritage Site là: historic site, historical site, world heritage, world heritage site, cultural heritage site, natural heritage site, heritage of humanity, heritage of mankind. Những từ này đều có nghĩa là một địa điểm có giá trị văn hóa hoặc thiên nhiên được công nhận bởi UNESCO.
  • Một số từ trái nghĩa của Heritage Site là: modern site, contemporary site, ordinary site, common site, unimportant site, unrecognized site. Những từ này có nghĩa là một địa điểm hiện đại, đương đại, bình thường, phổ biến, không quan trọng hoặc không được công nhận.

Nguồn gốc của từ Heritage Site

Từ Heritage Site trong tiếng Anh có nguồn gốc từ heritage (di sản) và site (địa điểm). Từ heritage có nghĩa là những thứ có thể được thừa kế, từ tiếng Pháp cổ iritage, eritage, từ tiếng Pháp heriter (thừa kế), từ tiếng Latin muộn hereditare, cuối cùng từ tiếng Latin heres (người thừa kế). Từ site có nghĩa là một vị trí hoặc địa điểm, từ tiếng Pháp cổ site, từ tiếng Latin situs (vị trí, tình trạng).

Từ Heritage Site được sử dụng để chỉ những địa điểm có giá trị văn hóa hoặc thiên nhiên được công nhận bởi UNESCO theo Công ước Di sản Thế giới. Từ này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1972 khi Công ước được thông qua.

Ví dụ về sử dụng từ Heritage Site

Một ví dụ về cách sử dụng từ Heritage Site trong câu tiếng Anh:

  • The Great Wall of China is a World Heritage Site that attracts millions of visitors every year. (Vạn Lý Trường Thành là một di sản thế giới thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.)

Bạn có thể thấy từ này được sử dụng trong nghĩa là một địa điểm có giá trị văn hóa được công nhận bởi UNESCO.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191