Đuôi less là loại từ gì

Đuôi less là loại từ gì

Less là một từ có thể được dùng như một trạng từ, một từ chỉ định hoặc một giới từ. Từ Less có nghĩa là:

  • Khi dùng như một trạng từ: ít hơn, không nhiều như, không bằng. Ví dụ: She walks less than she should (= Cô ấy đi bộ ít hơn cô ấy nên). He is less intelligent than his brother (= Anh ta không thông minh bằng anh trai của anh ta).
  • Khi dùng như một từ chỉ định: ít hơn, nhỏ hơn, không nhiều. Ví dụ: I have less money than before (= Tôi có ít tiền hơn trước). There were less than ten speakers before me (= Có ít hơn mười người nói trước tôi).
  • Khi dùng như một giới từ: trừ đi, không kể. Ví dụ: It should then tax all of that as personal income, less the proportion of the car’s annual mileage demonstrably clocked up on company business (= Nó nên thuế tất cả những cái đó như thu nhập cá nhân, trừ đi tỷ lệ của số dặm xe hàng năm được chứng minh là do công việc kinh doanh của công ty).

Lưu ý khi sử dụng less

Một số lưu ý khi sử dụng Less là:

  • Khi dùng Less như một từ chỉ định để chỉ số lượng không đếm được, bạn nên dùng Less thay vì Fewer. Ví dụ: I have less water than you (= Tôi có ít nước hơn bạn). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể dùng Less hoặc Fewer để chỉ số lượng có đếm được. Ví dụ: There were less than ten speakers before me (= Có ít hơn mười người nói trước tôi) hoặc There were fewer than ten speakers before me (= Có ít hơn mười người nói trước tôi).
  • Khi dùng Less như một trạng từ để so sánh hai động từ hoặc hai tính từ, bạn nên dùng Less thay vì More. Ví dụ: He works less hard than his colleagues (= Anh ta làm việc ít chăm chỉ hơn đồng nghiệp của anh ta). She is less intelligent than her brother (= Cô ấy không thông minh bằng anh trai của cô ấy).
  • Khi dùng Less như một giới từ để chỉ sự khác biệt giữa hai số lượng, bạn nên dùng Less thay vì Minus. Ví dụ: He paid $100 less tax than last year (= Anh ta trả ít thuế hơn 100 đô la so với năm ngoái) thay vì He paid $100 minus tax than last year (= Anh ta trả 100 đô la trừ thuế so với năm ngoái).

Nguồn gốc của từ less

Nguồn gốc của từ Less là từ tiếng Anh cổ lǣssa (tính từ), lǣs (trạng từ, danh từ), có nghĩa là ít hơn, nhỏ hơn(wordreference.com).

Ví dụ về sử dụng từ less

một số câu với từ Less nếu nó là một trạng từ, một từ chỉ định hoặc một giới từ. Ví dụ:

  • He works less hard than his colleagues.
  • She has less confidence than she used to have.
  • He paid $100 less tax than last year.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191