Establish là gì

Establish là gì

Từ establish có nhiều nghĩa khác nhau trong tiếng Anh, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng, establish có thể có các nghĩa sau:

 • Lập, thành lập, thiết lập, kiến lập (một công ty, tổ chức, quan hệ…): Ví dụ: The brewery was established in 1822. (Nhà máy bia được thành lập vào năm 1822.)
 • Đặt (ai vào một địa vị…): Ví dụ: He’s established himself as a dependable source of information. (Anh ấy đã đặt mình vào một địa vị là nguồn thông tin đáng tin cậy.)
 • Chứng minh: to show to be true; to prove.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Establish

Một số từ đồng nghĩa của Establish có thể là:

 • Xác lập
 • Thiết lập
 • Lập

Một số từ trái nghĩa của Establish có thể là:

 • Phá hủy
 • Bãi bỏ
 • Bác bỏ

Nguồn gốc của từ Establish

Từ Establish bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ establiss-, dạng động từ hiện tại của establir, có nghĩa là “làm cho đứng yên, thành lập, quy định, thiết lập, dựng lên, xây dựng” (12 thế kỷ, tiếng Pháp hiện đại établir), từ tiếng Latin stabilire, có nghĩa là “làm cho ổn định”, từ stabilis “ổn định” (xem stable (tính từ)). Từ Establish có nghĩa là:

 • Thành lập: to found, institute, build, or bring into being on a firm or stable basis
 • Thiết lập: to install or settle in a position, place, business, etc.
 • Chứng minh: to show to be valid or true; prove
 • Làm cho được chấp nhận hoặc công nhận: to cause to be accepted or recognized
 • Tạo ra vĩnh viễn: to bring about permanently
 • Ban hành, bổ nhiệm hoặc ra lệnh vĩnh viễn: to enact, appoint, or ordain for permanence

Ví dụ về sử dụng từ Establish

Một số ví dụ như sau:

 • He established a new world record in the 100-meter dash.
 • The government is trying to establish a dialogue with the rebels.
 • She established herself as a leading actress in Hollywood.
 • They established a colony on the island in the 17th century.
 • The court established that he was innocent of the crime.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191