Fauna là gì

Fauna là gì

Fauna có nghĩa là tất cả các loài động vật sống hoang dã trong một khu vực hoặc thời kỳ nào đó. Từ này có nguồn gốc từ tên của nữ thần động vật trong thần thoại La Mã. Dưới đây là một số ví dụ về sử dụng từ Fauna trong câu tiếng Anh:

 • The bird fauna is dominated by plovers and passerines while waterfowl (geese, ducks, and loons) are found only in river valleys and on lakes.
 • The fauna of Cuba, like the flora, is still imperfectly known.
 • It is a dense forest shelter for a variety of fauna.
 • The fauna and flora of a place are its animals and plants.
 • Other fauna includes arctic fox, polar wolf, polar bear, and arctic hare

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Fauna

Từ đồng nghĩa của Fauna là động vật, sinh vật, thú vật, động thực vật. Từ trái nghĩa của Fauna là thực vật, cây cối, sinh thái.

Nguồn gốc của từ Fauna

Từ Fauna có nguồn gốc từ tên của nữ thần động vật trong thần thoại La Mã2. Từ này được sử dụng để chỉ tất cả các loài động vật sống hoang dã trong một khu vực hoặc thời kỳ nào đó. Từ này thường được dùng cùng với từ Flora, là tên của nữ thần hoa trong thần thoại La Mã, để chỉ cây cối và động vật của một nơi.

Ví dụ về sử dụng từ Fauna

Một số ví dụ về sử dụng từ Fauna trong câu tiếng Anh:

 • The forest’s fauna are safeguarded by local wildlife life protection laws.
 • Tropical rainforest fauna includes toucans, butterflies, and many other types of animals.
 • Camels and other desert fauna have learned to adopt to the hot climate and lack of water.
 • The fauna of the region were as striking as its flora.
 • The herpetological fauna of the Americas.
 • These the fauna of Egypt itself afforded.
 • Review of the Recent mammal fauna of California.
 • Turtles and the origin of the fauna of Latin America.
 • Caesar counts it among the fauna of the Hyrcinian Forest.
 • The fauna of British India including Ceylon and Burma.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191