Friendly Takeover là gì

Friendly Takeover là gì

Friendly Takeover là Thâu tóm thân thiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Friendly Takeover – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. Friendly Takeover là việc mua lại một công ty khác bởi nơi các chủ sở hữu của cả hai công ty đồng ý với các điều khoản của giao dịch thâu tóm.

Friendly Takeover có một số đặc trưng sau

 • Friendly Takeover là một hình thức mua thôn tính công khai (Takeover Bid) trong đó một chủ thể đề nghị mua một số hoặc tất cả cổ phiếu của cổ đông trong một công ty.
 • Hội đồng quản trị của công ty mục tiêu sẽ công khai phê duyệt các điều khoản mua lại, sau đó phải được các cổ đông trong công ty và cơ quan quản lí bật đèn xanh để tiếp tục đàm phán.
 • Trong hầu hết các trường hợp, nếu Hội đồng quản trị của công ty mục tiêu chấp thuận lời đề nghị mua lại từ công ty mua lại, các cổ đông sẽ bỏ phiếu thỏa thuận thông qua.
 • Các công ty thâu tóm thân thiện (Friendly firm) hoàn toàn trái ngược với các công ty thâu tóm thù địch (Hostile firm). Trong các thương vụ thâu tóm thù địch, công ty bị mua lại không chấp thuận việc mua lại và thường chiến đấu chống lại việc mua lại.

Lợi ích và rủi ro của Friendly Takeover

Friendly Takeover có một số lợi ích và rủi ro sau:

Lợi ích của Friendly Takeover:

 • Tạo ra sự hợp tác và hòa bình giữa hai công ty, tránh gây ra sự căng thẳng và đối đầu.
 • Tận dụng được các nguồn lực, thị trường, khách hàng, công nghệ và thương hiệu của cả hai công ty.
 • Giảm chi phí và thời gian cho việc đàm phán, thẩm định và hoàn tất giao dịch.
 • Tăng cơ hội thành công cho việc sáp nhập và hội nhập văn hóa của hai công ty.

Rủi ro của Friendly Takeover:

 • Có thể bị can thiệp bởi các bên thứ ba như cổ đông, cơ quan quản lý, đối thủ cạnh tranh hoặc các nhóm lợi ích khác.
 • Có thể bị mất đi sự độc lập và linh hoạt trong quản trị và hoạt động kinh doanh.
 • Có thể gặp khó khăn trong việc phối hợp và điều phối các hoạt động giữa hai công ty.
 • Có thể phải chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý, tài chính hoặc kinh doanh của công ty mục tiêu.

Cách phòng ngừa rủi ro khi thực hiện Friendly Takeover

Có năm phương pháp để quản trị rủi ro khi thực hiện Friendly Takeover. Đó là:

 • Tránh khỏi rủi ro: chọn phương án có xác suất tránh khỏi thiệt hại khá cao. Tuy nhiên, đây là một giải pháp không tích cực bởi phạm vi ứng dụng rất hạn chế.
 • Giảm thiểu rủi ro: áp dụng các biện pháp để giảm xác suất và/hoặc tác động của rủi ro. Ví dụ, thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng về tình hình tài chính, pháp lý và kinh doanh của công ty mục tiêu; đàm phán các điều khoản hợp đồng có lợi cho mình; thiết lập các quy trình kiểm soát và giám sát chặt chẽ.
 • Chuyển giao rủi ro: chuyển một phần hoặc toàn bộ rủi ro cho bên thứ ba. Ví dụ, mua bảo hiểm cho các tài sản và hoạt động của công ty mục tiêu; ký kết các hợp đồng có điều khoản bảo vệ quyền lợi của mình; hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm và uy tín.
 • Chấp nhận rủi ro: không làm gì để thay đổi xác suất hoặc tác động của rủi ro. Đây là một giải pháp khi chi phí để giảm thiểu hoặc chuyển giao rủi ro cao hơn so với lợi ích thu được từ việc thực hiện Friendly Takeover.
 • Kết hợp các phương pháp trên: sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để quản trị các rủi ro khác nhau.

Sự khác biệt giữa Friendly Takeover và Hostile Takeover

Sự khác biệt giữa Friendly Takeover và Hostile Takeover là:

 • Friendly Takeover là khi một công ty mua lại một công ty khác với sự đồng ý của ban giám đốc và cổ đông của công ty mục tiêu. Các công ty thường thực hiện Friendly Takeover để tận dụng các nguồn lực, thị trường, khách hàng, công nghệ và thương hiệu của cả hai công ty. Trong khi đó, Hostile Takeover là khi một công ty mua lại một công ty khác mà không có sự đồng ý của ban giám đốc và cổ đông của công ty mục tiêu. Các công ty thường thực hiện Hostile Takeover để loại bỏ sự cạnh tranh, giành quyền kiểm soát hoặc tạo ra sức mạnh thị trường.
 • Friendly Takeover thường được thực hiện bằng cách sáp nhập hoặc mua lại cổ phiếu của công ty mục tiêu với giá cao hơn giá thị trường. Hostile Takeover thường được thực hiện bằng cách đưa ra lời đề nghị chào mua trực tiếp hoặc chiến đấu tranh giành quyền biểu quyết của cổ đông của công ty mục tiêu.
 • Friendly Takeover thường tạo ra sự hợp tác và hòa bình giữa hai công ty, trong khi Hostile Takeover thường gây ra sự căng thẳng và đối đầu. Công ty mục tiêu có thể áp dụng các chiến lược phòng ngừa để chống lại Hostile Takeover, như thuốc độc, greenmail hoặc white knight.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191