Hành trình (Itinerary) là gì

Itinerary là gì

Itinerary là một từ tiếng Anh có nghĩa là hành trình. Đây là một danh từ chỉ kế hoạch hoặc lộ trình của một chuyến đi, bao gồm các địa điểm, thời gian và hoạt động được dự định. Ví dụ:

 • We planned our itinerary several weeks before the trip.
 • The tour operator will arrange transport and plan your itinerary.
 • She checked her itinerary to see what time her flight was.

Itinerary cũng có thể là một tính từ chỉ thuộc về hành trình hoặc đường đi. Ví dụ:

 • The itinerary details were sent to us by email.
 • He followed the itinerary map to find his hotel.
 • She had an itinerary change due to bad weather.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Itinerary

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Itinerary phụ thuộc vào nghĩa của từ này trong câu. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Khi Itinerary là danh từ chỉ kế hoạch hoặc lộ trình của một chuyến đi, một số từ đồng nghĩa có thể là schedule, program, plan, agenda, và route. Không có từ trái nghĩa thông dụng cho nghĩa này của Itinerary.
 • Khi Itinerary là tính từ chỉ thuộc về hành trình hoặc đường đi, không có từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa thông dụng cho nghĩa này của Itinerary.

Nguồn gốc của từ Itinerary

từ Itinerary có nguồn gốc từ tiếng Anh cổ vào giữa thế kỷ 15, có nghĩa là route of travel. Từ này được lấy từ tiếng Latin muộn itinerarium, có nghĩa là account of a journey, description of a route of travel, road-book. Từ này là danh từ được sử dụng cho tính từ itinerarius, có nghĩa là of a journey. Từ này lại bắt nguồn từ itineris, có nghĩa là a journey, từ ire, có nghĩa là go.

Từ Itinerary có nghĩa là kế hoạch hoặc lộ trình của một chuyến đi, bao gồm các địa điểm, thời gian và hoạt động được dự định . Từ này cũng có thể là một tính từ chỉ thuộc về hành trình hoặc đường đi.

Ví dụ về sử dụng từ Itinerary

Đây là một số ví dụ về sử dụng từ Itinerary trong câu tiếng Anh:

 • With his itinerary in hand, the tourist began his first day in Ireland by walking to each place on his list so he could see every attraction.
 • The teacher had to submit an itinerary for her field trip to Disneyworld listing every stop they would make at each hour of the day.
 • Your itinerary includes a visit to Stonehenge.
 • The National Gallery is on most tourists’ itinerary.
 • His itinerary would take him from Bordeaux to Budapest.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191