Hệ thực vật (Flora) nghĩa là gì

Flora nghĩa là gì

Từ Flora trong tiếng Anh có nghĩa là hệ thực vật trong tiếng Việt. Đó là tập hợp của tất cả các loài thực vật sống ở một khu vực hoặc thời kỳ nào đó. Từ Flora cũng có thể có nghĩa là vi khuẩn và các sinh vật khác sống trong một bộ phận của cơ thể. Từ này có nguồn gốc từ tên của nữ thần hoa và mùa xuân trong thần thoại La Mã.

Một số ví dụ về hệ thực vật ở Việt Nam là: hệ thực vật rừng ngập mặn, hệ thực vật rừng núi đá vôi, hệ thực vật rừng khộp, hệ thực vật rừng nguyên sinh. Một số ví dụ về vi khuẩn và các sinh vật khác sống trong một bộ phận của cơ thể là: vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn da, vi khuẩn miệng, vi khuẩn âm đạo.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Flora

Từ Flora trong tiếng Anh có một số từ đồng nghĩa và trái nghĩa như sau:

  • Một số từ đồng nghĩa của Flora là: vegetation, plant life, plants, greenery, botany, herbage, foliage, verdure. Những từ này đều có nghĩa là tập hợp của tất cả các loài thực vật sống ở một khu vực hoặc thời kỳ nào đó.
  • Một số từ trái nghĩa của Flora là: fauna, animal life, animals, wildlife, zoology. Những từ này có nghĩa là tập hợp của tất cả các loài động vật sống ở một khu vực hoặc thời kỳ nào đó.

Nguồn gốc của từ Flora

Từ Flora có nghĩa là hệ thực vật (của một vùng) hoặc tất cả các loài thực vật của một nơi hoặc từ một thời kỳ lịch sử nào đó. Từ này có nguồn gốc từ tên của nữ thần hoa trong thần thoại La Mã.

Ví dụ về sử dụng từ Flora

Một số ví dụ về sử dụng từ Flora trong câu tiếng Anh:

  • More than half of the flora is unknown elsewhere.
  • The flora and fauna of a place are its plants and animals.
  • She focused her attention on the flora.
  • The mountains of the north-east, on the contrary, are clothed to their summits with a rich and varied flora.
  • In her mind Flora was with the major who ran after him.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191