Inaccessible là gì

Inaccessible là gì

Inaccessible là một tính từ tiếng Anh, có nghĩa là rất khó hoặc không thể đến được hoặc tiếp cận được. Inaccessible cũng có thể có nghĩa là khó có được, khó đạt được hoặc khó hiểu được. Inaccessible là dạng tính từ của danh từ inaccessibility, có nghĩa là sự khó đến được, sự khó tiếp cận hoặc sự khó có được. Ví dụ:

 • The island is inaccessible by boat during the winter. (Hòn đảo không thể đến được bằng thuyền trong mùa đông.)
 • The documents were inaccessible to the public. (Những tài liệu không thể tiếp cận được với công chúng.)
 • The book was written in an inaccessible style. (Cuốn sách được viết theo một phong cách khó hiểu.)

Từ đồng nghĩa của inaccessible

Đây là một danh sách các từ đồng nghĩa của inaccessible theo Từ điển Anh – Việt:

 • Unreachable: Không thể đến được, không thể liên lạc được
 • Unapproachable: Không thể tiếp cận được, khó gần
 • Unattainable: Không thể đạt được, không thể có được
 • Unavailable: Không có sẵn, không có mặt
 • Remote: Xa xôi, hẻo lánh
 • Impassable: Không thể đi qua được, không thể vượt qua được
 • Impenetrable: Không thể xuyên qua được, không thể hiểu được

Bạn có thể dùng các từ này để thay thế cho inaccessible khi muốn diễn tả sự khó đến được, khó tiếp cận hoặc khó có được của một thứ gì đó.

Từ trái nghĩa của inaccessible

Đây là một danh sách các từ trái nghĩa của inaccessible:

 • Accessible: Có thể đến được, có thể tiếp cận được
 • Approachable: Có thể tiếp cận được, dễ gần
 • Attainable: Có thể đạt được, có thể có được
 • Available: Có sẵn, có mặt
 • Near: Gần, cận
 • Passable: Có thể đi qua được, có thể vượt qua được
 • Penetrable: Có thể xuyên qua được, có thể hiểu được

Bạn có thể dùng các từ này để thay thế cho inaccessible khi muốn diễn tả sự dễ đến được, dễ tiếp cận hoặc dễ có được của một thứ gì đó.

Ví dụ về inaccessible

Đây là một câu có sử dụng từ inaccessible:

 • The mountain peak was inaccessible to climbers because of the bad weather. (Đỉnh núi không thể đến được với những người leo núi vì thời tiết xấu.)

Trong câu này, inaccessible được dùng để diễn tả sự không thể đến được của một địa điểm do một nguyên nhân bên ngoài. Bạn có thể thấy rằng inaccessible là một từ mang tính miêu tả và biểu hiện sự bất lợi của người nói.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191