Kỳ phiếu là gì

Kỳ phiếu là gì

Kỳ phiếu là một văn bản có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra, hứa trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác quy định trong kỳ phiếu đó. Kỳ phiếu là một công cụ nợ, thường được sử dụng để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn. Kỳ phiếu có tính trừu tượng, bất khả kháng và lưu thông.

Kỳ phiếu tiếng anh là gì

Kỳ phiếu tiếng Anh có nghĩa là: A promissory note. Đây là một văn bản có nội dung cam kết trả tiền vô điều kiện do người lập phiếu phát ra, hứa trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác quy định trong kỳ phiếu đó. Kỳ phiếu còn được gọi là trái phiếu ngắn hạn, dùng để thanh toán cho các bên xuất nhập khẩu.

Kỳ phiếu có những loại nào

Có nhiều loại kỳ phiếu khác nhau, tùy thuộc vào người phát hành, thời hạn, lãi suất và tính chất của kỳ phiếu. Một số loại kỳ phiếu phổ biến là:

 • Kỳ phiếu ngân hàng: là kỳ phiếu do ngân hàng phát hành để huy động vốn ngắn hạn từ khách hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. Kỳ phiếu ngân hàng có thể có lãi suất cố định hoặc biến động, có thể được chuyển nhượng hoặc không.
 • Kỳ phiếu thương mại: là kỳ phiếu do các doanh nghiệp phát hành để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn. Kỳ phiếu thương mại thường không có lãi suất, mà được bán với giá chiết khấu so với giá trị mặt. Kỳ phiếu thương mại có tính lưu thông cao và thường được bảo lãnh bởi ngân hàng hoặc công ty tài chính.
 • Kỳ phiếu quốc tế: là kỳ phiếu do các tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức tài chính nước ngoài phát hành để huy động vốn trên thị trường quốc tế. Kỳ phiếu quốc tế có thể được phát hành bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau và có thể được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. Kỳ phiếu quốc tế có thể có lãi suất cố định hoặc biến động, có thể được chuyển nhượng hoặc không.

Ưu điểm và nhược điểm của kỳ phiếu

Một số ưu điểm và nhược điểm của kỳ phiếu là:

Ưu điểm:

 • Kỳ phiếu là một công cụ tín dụng thuận tiện và linh hoạt, có thể sử dụng để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn.
 • Kỳ phiếu có tính lưu thông cao, có thể chuyển nhượng cho người khác hoặc chiết khấu tại ngân hàng để có nguồn tiền mặt.
 • Kỳ phiếu có tính bất khả kháng, tức là người lập phiếu phải trả tiền vô điều kiện cho người hưởng lợi, không thể viện cớ bất kỳ lý do nào để từ chối.
 • Kỳ phiếu có tính trừu tượng, không cần ghi rõ lý do phát sinh nợ nên đơn giản hóa quá trình lập và kiểm tra.

Nhược điểm:

 • Kỳ phiếu có rủi ro về thanh toán, nếu người lập phiếu không có khả năng trả nợ hoặc phá sản.
 • Kỳ phiếu có rủi ro về giá trị, nếu lãi suất thị trường biến động hoặc có sự biến động của tỷ giá hối đoái (đối với kỳ phiếu ngoại tệ).
 • Kỳ phiếu có rủi ro về pháp lý, nếu kỳ phiếu không được lập đúng quy định hoặc bị giả mạo.
 • Kỳ phiếu có rủi ro về thanh khoản, nếu không có thị trường chuyển nhượng hoặc chiết khấu cho kỳ phiếu

Ví dụ về kỳ phiếu

Trong ví dụ này:

 • Người lập phiếu là Công ty TNHH ABC, người phát ra và cam kết trả tiền cho người hưởng lợi.
 • Người hưởng lợi là Ngân hàng TMCP XYZ, người có quyền được nhận thanh toán số tiền ghi trên kỳ phiếu.
 • Số tiền ghi trên kỳ phiếu là 500.000.000 đồng.
 • Thời hạn thanh toán là 90 ngày kể từ ngày phát hành kỳ phiếu, tức là 30/06/2021.
 • Địa điểm thanh toán là Ngân hàng TMCP XYZ – Chi nhánh Hà Nội.
 • Ngày tháng và nơi phát hành kỳ phiếu là 01/04/2021 tại Hà Nội.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191