Lệnh phiếu là gì

Lệnh phiếu là gì

Lệnh phiếu là một cam kết trả tiền do người ký phát lập, hứa sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người thụ hưởng được chỉ định trên lệnh phiếu hoặc theo lệnh của người thụ hưởng.

Quy định pháp luật liên quan đến lệnh phiếu

Các quy định pháp luật liên quan đến lệnh phiếu:

Thông tư 120/2020/TT-BTC giao dịch cổ phiếu niêm yết đăng ký giao dịch chứng khoán chứng chỉ quỹ mới nhất: Thông tư này quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Thông tư này có nhiều điều liên quan đến lệnh phiếu, như khái niệm, biên độ dao động giá, ngắt mạch thị trường, giá tham chiếu, phương thức khớp lệnh tập trung, khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

Thông tư 121/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán: Thông tư này quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, bao gồm các điều kiện và thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể và phá sản; các loại hình hoạt động và giấy phép hoạt động; các quy định về tổ chức và quản trị; các quy định về hoạt động môi giới chứng khoán; các quy định về hoạt động tự doanh chứng khoán; các quy định về hoạt động tư vấn chứng khoán; các quy định về hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; các quy định về hoạt động lưu ký chứng khoán; các quy định về hoạt động bù trừ chứng khoán; các quy định về hoạt động khác của công ty chứng khoán.

Thông tư này có nhiều điều liên quan đến lệnh phiếu, như khái niệm, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty chứng khoán khi nhận lệnh mua bán chứng khoán từ nhà đầu tư; các loại lệnh mua bán chứng khoán; các điều kiện và thủ tục để công ty chứng khoán được phép nhận lệnh mua bán chứng khoán bằng lời nói; các nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty chứng khoán khi nhận lệnh mua bán chứng khoán bằng lời nói; cách thức ghi nhận và xử lý lệnh mua bán chứng khoán bằng lời nói; cách thức xác minh danh tính của người ra lệnh mua bán chứng khoán bằng lời nói; cách thức xác minh số dư tiền và số dư chứng khoán của người ra lệnh mua bán chứng khoán bằng lời nói; cách thức xác minh số dư tiền và số dư trái phiếu của người ra lệnh mua bán trái phiếu bằng lời nói; cách thức xác minh số dư tiền và số dư chứng chỉ quỹ của người ra lệnh mua bán chứng chỉ quỹ bằng lời nói; cách thức xác minh số dư tiền và số dư chứng quyền có bảo đảm của người ra lệnh mua bán chứng quyền có bảo đảm bằng lời nói; cách thức xác minh số dư tiền và số dư cổ phiếu của người ra lệnh mua bán cổ phiếu bằng lời nói.

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế: Nghị định này qui định về điều kiện, phương pháp và tổ chức hoạt động của việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và ra thị trường quốc tế. Nghị định này có nhiều điều liên quan đến lệnh phiếu, như khái niệm, loại hình và yêu cầu của phiếu cam kết thanh toán khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Ưu điểm và nhược điểm của Lệnh phiếu

Lệnh phiếu có một số ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

  • Là một công cụ thanh toán an toàn và chính xác, không bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường.
  • Là một loại chứng khoán có giá trị, có thể được mua bán, cầm cố, thế chấp.
  • Là một phương tiện cung cấp tín dụng cho người ký phát và người thụ hưởng.
  • Là một cơ sở pháp lý trong quan hệ mua bán chịu, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Nhược điểm:

  • Tính trừu tượng của lệnh phiếu, có thể dẫn đến tình trạng lập ra lệnh phiếu khống để lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sảnh.
  • Quan hệ mua bán chịu chỉ có thể phát sinh giữa những doanh nghiệp tín nhiệm, có giao dịch thường xuyên với nhau.
  • Rủi ro khi nắm giữ: người ký phát không có khả năng trả nợ hoặc không chấp nhận lệnh phiếu (từ chối thanh toán).

So sánh Hối phiếu và Lệnh phiếu

Hối phiếu là một mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người ký phát lập, yêu cầu người trả tiền phải thanh toán một số tiền nhất định khi nhận được hối phiếu hoặc vào một thời gian nhất định cho người thụ hưởng. Hối phiếu có thể trả ngay hoặc trả sau một kỳ hạn.

Lệnh phiếu là một cam kết trả tiền do người ký phát lập, hứa sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người thụ hưởng được chỉ định trên lệnh phiếu hoặc theo lệnh của người thụ hưởng. Lệnh phiếu có ghi rõ thời hạn trả tiền. Lệnh phiếu có thể do một hoặc nhiều người ký phát để cam kết trả tiền cho một hoặc nhiều người thụ hưởng.

Một số sự khác biệt giữa hối phiếu và lệnh phiếu là:

  • Hối phiếu là mệnh lệnh đòi tiền, trong khi lệnh phiếu là cam kết trả tiền.
  • Hối phiếu có thể trả ngay hay trả sau một kỳ hạn, trong khi lệnh phiếu phải trả vào một ngày nhất định.
  • Hối phiếu chỉ do một người ký phát, trong khi lệnh phiếu có thể do nhiều người ký phát.

Ví dụ về Lệnh phiếu

Một ví dụ về lệnh phiếu như sau:

Trong ví dụ này, lệnh phiếu được ký phát bởi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ABC, cam kết sẽ trả cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XYZ một số tiền là 100.000.000 đồng vào ngày 30/06/2021. Lệnh phiếu có sự bảo lãnh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hà Nội. Lệnh phiếu có ghi rõ số hiệu, ngày phát hành, số tiền bằng chữ và số, tên và địa chỉ của người ký phát và người thụ hưởng, tên và địa chỉ của ngân hàng bảo lãnh, chữ ký của người ký phát và đại diện của ngân hàng bảo lãnh.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191