Make a conclusion là gì

Make a conclusion là gì

Make a conclusion là đưa ra một kết luận hoặc quyết định sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Ví dụ:

 • We need more data before we can make a conclusion about this issue.
 • After examining all the evidence, the jury made a conclusion that the defendant was guilty.
 • Don’t make a conclusion based on your assumptions. You should check the facts first.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Make a conclusion

Một số từ đồng nghĩa với make a conclusion là:

 • reach a conclusion: đạt được một kết luận
 • draw a conclusion: rút ra một kết luận
 • come to a conclusion: đi đến một kết luận
 • arrive at a conclusion: đến được một kết luận
 • form a conclusion: hình thành một kết luận
 • infer a conclusion: suy ra một kết luận

Một số từ trái nghĩa với make a conclusion là:

 • question a conclusion: nghi ngờ một kết luận
 • reject a conclusion: bác bỏ một kết luận
 • revise a conclusion: sửa đổi một kết luận
 • doubt a conclusion: hoài nghi một kết luận
 • challenge a conclusion: thách thức một kết luận
 • refute a conclusion: bác lại một kết luận

Ví dụ về sử dụng Make a conclusion

In order to make a conclusion about the effectiveness of the new policy, we need to collect and analyze data from various sources. We need to compare the results before and after the policy was implemented, and see if there are any significant changes in the key indicators. We also need to consider the feedback from the stakeholders and the possible challenges or limitations of the policy. Based on these factors, we can make a conclusion that is objective and evidence-based.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191