Marginal Tax Rate là gì

Marginal Tax Rate là gì

Marginal Tax Rate là thuế suất biên hay thuế suất cận biên. Đây là tỉ lệ thuế phát sinh trên một đô la thu nhập tăng thêm. Thuế suất biên phản ánh sự gia tăng về mức thuế phải nộp khi thu nhập tăng thêm. Thuế suất biên thường được áp dụng trong biểu thuế lũy tiến, nhằm đánh thuế các cá nhân dựa trên thu nhập của họ, với những người có thu nhập thấp bị đánh thuế ở mức thấp hơn so với người có thu nhập cao hơn.

Marginal Tax Rate có ưu điểm gì

Marginal Tax Rate có ưu điểm là làm cho hệ thống thuế công bằng hơn, khi những người có thu nhập cao phải đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước và những người có thu nhập thấp được giảm bớt gánh nặng thuế. Marginal Tax Rate cũng có thể giúp phân phối lại tài nguyên xã hội và giảm bất bình đẳng thu nhập.

Marginal Tax Rate có nhược điểm gì

Marginal Tax Rate cũng có nhược điểm là làm giảm động lực làm việc và đầu tư của những người có thu nhập cao, vì họ sợ bị đánh thuế nhiều hơn khi thu nhập tăng. Marginal Tax Rate cũng có thể gây ra sự trốn thuế và tối ưu hóa thuế bằng cách giảm bớt thu nhập chịu thuế hoặc chuyển sang các kênh khác.

Cách tính Marginal Tax Rate

Cách tính Marginal Tax Rate là phương pháp tính tỉ lệ thuế phát sinh trên một đô la thu nhập tăng thêm. Marginal Tax Rate được xác định bằng công thức sau:

Marginal Tax Rate = ΔThuế phải trả / ΔThu nhập chịu thuế

Trong đó:

  • ΔThuế phải trả là sự thay đổi về số thuế phải nộp khi thu nhập tăng thêm một đơn vị
  • ΔThu nhập chịu thuế là sự thay đổi về thu nhập chịu thuế khi thu nhập tăng thêm một đơn vị

Ví dụ: Nếu một cá nhân có thu nhập chịu thuế là 150.000 đô la/năm và số thuế phải nộp là 30.174,5 đô la/năm, thì Marginal Tax Rate của người đó là bao nhiêu?

Giả sử rằng nếu thu nhập chịu thuế tăng lên 151.000 đô la/năm, thì số thuế phải nộp sẽ tăng lên 30.374,5 đô la/năm.

Vậy:

  • ΔThuế phải trả = 30.374,5 – 30.174,5 = 200 đô la
  • ΔThu nhập chịu thuế = 151.000 – 150.000 = 1.000 đô la

Marginal Tax Rate = 200 / 1.000 = 0,2 hay 20%.

Marginal Tax Rate khác gì Effective Tax Rate

Marginal Tax Rate khác với Effective Tax Rate ở chỗ Marginal Tax Rate là tỉ lệ thuế phát sinh trên một đô la thu nhập tăng thêm, còn Effective Tax Rate là tỉ lệ thuế trung bình trên toàn bộ thu nhập chịu thuế1. Marginal Tax Rate thường cao hơn Effective Tax Rate vì Marginal Tax Rate áp dụng cho phần thu nhập cao nhất, còn Effective Tax Rate là trung bình cộng của các mức thuế suất khác nhau1. Ví dụ: Nếu một cá nhân có thu nhập chịu thuế là 150.000 đô la/năm và số thuế phải nộp là 30.174,5 đô la/năm, thì Marginal Tax Rate và Effective Tax Rate của người đó là bao nhiêu?

Marginal Tax Rate = 20% (như ví dụ trước)

Effective Tax Rate = 30.174,5 / 150.000 = 0,201 hay 20,1%

Marginal Tax Rate được áp dụng ở đâu

Marginal Tax Rate là tỷ lệ thuế áp dụng cho mỗi đồng thu nhập chịu thuế thêm được kiếm được. Nó là một hệ thống thuế liên bang được gọi là thuế tiến bộ. Hệ thống thuế tiến bộ sử dụng một cấu trúc trong đó cá nhân có thu nhập chịu thuế cao hơn phải trả nhiều thuế hơn, trong khi những người ở nhóm thuế thấp hơn phải trả ít thuế hơn.

Marginal Tax Rate được áp dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh và Úc. Mỗi quốc gia có các khoảng thu nhập và tỷ lệ thuế khác nhau cho các nhóm thu nhập khác nhau.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191