Nghệ thuật điêu khắc (Sculpture) là gì

Sculpture là gì

Sculpture là danh từ có nghĩa là nghệ thuật điêu khắc hoặc tác phẩm điêu khắc. Điêu khắc là hình thức nghệ thuật tạo ra các đối tượng rắn có hình dạng của một vật, người, ý tưởng, v.v. bằng cách sử dụng các vật liệu như gỗ, đất sét, kim loại hoặc đá. Ví dụ:

  • Tom dạy nghệ thuật điêu khắc ở trường nghệ thuật địa phương.
  • Bảo tàng có nhiều bức tượng kích thước như thật của người và động vật.
  • Điêu khắc này là tác phẩm mới nhất của cô ấy.
  • Điêu khắc là một trong những hình thức nghệ thuật cổ xưa nhất.
  • Bạn có thể học cách điêu khắc bằng nhiều phương pháp và công cụ khác nhau.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Sculpture

Từ đồng nghĩa của Sculpture là tác phẩm điêu khắc, bức tượng, nghệ thuật điêu khắc, điêu khắc, tạo hình.

Từ trái nghĩa của Sculpture là tác phẩm vô kỹ, bức tượng vô kỹ, nghệ thuật vô kỹ, điêu khắc vô kỹ, tạo hình vô kỹ.

Nguồn gốc của từ Sculpture

Từ sculpture có nguồn gốc từ tiếng Latin sculptura, là dạng danh từ của động từ sculpere, nghĩa là “to carve, cut” (tiếng Anh) hay “chạm khắc, cắt” (tiếng Việt). Trong tiếng Anh, sculpture có nghĩa là “the art of forming solid objects that represent a thing, person, idea, etc. out of a material such as wood, clay, metal, or stone” (tiếng Anh) hay “nghệ thuật tạo ra các vật thể rắn đại diện cho một thứ gì đó, người, ý tưởng, v.v. từ một vật liệu như gỗ, đất sét, kim loại hoặc đá” (tiếng Việt).

Một ví dụ về sculpture là statue (bức tượng), bust (bức tượng ngực), bas-relief (điêu khắc nổi), carving (điêu khắc trên gỗ), engraving (điêu khắc trên kim loại)

Ví dụ về sử dụng từ Sculpture

Một số ví dụ về sử dụng từ sculpture trong câu tiếng Anh:

  • He is famous for his sculpture of David. (Anh ấy nổi tiếng với bức điêu khắc của David.)
  • The museum has a large collection of ancient Greek sculptures. (Bảo tàng có một bộ sưu tập lớn các bức điêu khắc Hy Lạp cổ đại.)
  • She studied sculpture at the art school. (Cô ấy học điêu khắc ở trường nghệ thuật.)
  • The artist used clay to make the sculpture. (Nghệ sĩ dùng đất sét để làm bức điêu khắc.)
  • The park is decorated with various ice sculptures. (Công viên được trang trí bằng nhiều bức điêu khắc băng.)

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191