Người quản lý đám tang (Undertaker) là gì

Undertaker là gì

Undertaker là một từ tiếng Anh có nghĩa là người kinh doanh việc chuẩn bị xác chết cho việc mai táng hoặc hỏa táng và sắp xếp và quản lý đám tang. Từ này cũng có thể có nghĩa là người đảm nhận một việc gì đó.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Undertaker

Từ undertaker có thể có nhiều từ đồng nghĩa và trái nghĩa tùy thuộc vào nghĩa của nó. Một số ví dụ như sau:

  • Nếu undertaker có nghĩa là người kinh doanh việc chuẩn bị xác chết cho việc mai táng hoặc hỏa táng và sắp xếp và quản lý đám tang, một số từ đồng nghĩa là funeral director, mortician, embalmer. Một số từ trái nghĩa là mourner, widow, heir, beneficiary.
  • Nếu undertaker có nghĩa là người đảm nhận một việc gì đó, một số từ đồng nghĩa là entrepreneur, contractor, manager, organizer, producer. Một số từ trái nghĩa là employee, worker, follower, consumer, client.

Nguồn gốc của từ Undertaker

Từ này có nguồn gốc từ tiếng Anh cổ undernimen, có nghĩa là “đảm nhận”, “thực hiện”. Từ này được dùng lần đầu tiên vào thế kỷ 15 để chỉ một người đảm nhận một công việc kinh doanh. Sau đó, từ này được dùng để chỉ một người kinh doanh việc mai táng vào thế kỷ 17. Hiện nay, từ funeral director được dùng phổ biến hơn, nhưng undertaker vẫn còn xuất hiện.

Ví dụ về sử dụng từ Undertaker

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ undertaker:

  • He called the undertaker to arrange the funeral for his father.
  • She was a successful undertaker who started her own business from scratch.
  • The undertaker measured the body and prepared the coffin.
  • He worked as an undertaker for many years before he retired.
  • She hired an undertaker to renovate her house.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191