Nocturnal là gì

Nocturnal là gì

Nocturnal là tính từ có nghĩa là thuộc về đêm hoặc hoạt động vào ban đêm. Ví dụ:

 • Most bats are nocturnal.
 • He spends the nocturnal hours in his observatory.
 • Nocturnal birds are birds that are active at night.
 • Nocturnal plants have flowers that open at night and close by day.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Nocturnal

Từ đồng nghĩa của Nocturnal là thuộc về đêm, về đêm, ban đêm, đêm khuya. Từ trái nghĩa của Nocturnal là thuộc về ngày, về ngày, ban ngày, ngày sớm.

Nguồn gốc của từ Nocturnal

Từ Nocturnal có nguồn gốc từ tiếng Latinh nocturnus, có nghĩa là thuộc về đêm. Từ này được sử dụng để chỉ những sự vật hoặc sinh vật hoạt động vào ban đêm hoặc liên quan đến đêm. Từ này thường được dùng cùng với từ diurnal, có nghĩa là thuộc về ngày hoặc hoạt động vào ban ngày.

Ví dụ về sử dụng từ Nocturnal

Một số ví dụ về sử dụng từ Nocturnal trong câu tiếng Anh:

 • Bats are nocturnal creatures because they tend to be more active during the night hours.
 • Because I sleep all night, I do not consider myself to be a nocturnal person.
 • Jim is a nocturnal hunter who prefers to do his hunting in the evening.
 • When there is a full moon, this nocturnal rodent is careful to stay in its burrow.
 • The hut is now ready for a comfy and dry nocturnal adventure.
 • The nocturnal withdrawal took residents by surprise.
 • The insects in the true nocturnal layers observed with the radars were plainly migrating.
 • Among 303 ultra-orthodox male referrals for a psychiatric evaluation, 80 experienced frightening hallucinations that were mainly nocturnal and visual.
 • We stood and admired Shanghai’s nocturnal skyline.
 • The dormitory, as a rule, was placed on the east side of the cloister, running over the calefactory and chapter-house, and joined the south transept, where a flight of steps admitted the brethren into the church for nocturnal services.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191