Rush to conclusion là gì

Rush to conclusion là gì

Rush to conclusions là đưa ra kết luận hoặc quyết định một cách vội vã, không cân nhắc kỹ lưỡng. Ví dụ:

  • I know you found some suspicious things in her office, but don’t rush to conclusions—talk to her first.
  • He rushed to the conclusion that she was lying to him and broke up with her. Later, he realized that he had misunderstood her and regretted his hasty decision.
  • You shouldn’t rush to conclusions based on one test result. You need more evidence to support your claim.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với Rush to conclusion

Từ đồng nghĩa với Rush to conclusion là jumping to conclusions, leaping to conclusions, hasty generalization, premature judgment hoặc snap judgment. Từ trái nghĩa với Rush to conclusion là careful reasoning, critical thinking, evidence-based decision, logical analysis hoặc thorough investigation

Ví dụ về sử dụng Rush to conclusion

When I saw the broken vase on the floor, I rushed to the conclusion that my dog had knocked it over. However, later I found out that it was actually my sister who had accidentally dropped it while cleaning. I felt bad for blaming my dog without any evidence. I learned that I should not rush to conclusions and always check the facts before making a judgment.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191