Seek admission là gì

Seek admission là gì

Seek admission là cụm từ tiếng Anh có nghĩa là tìm cách được nhận vào, xin nhập học, xin nhập viện hoặc xin được cho vào một nơi nào đó. Ví dụ:

  • He decided to seek admission to Harvard University. (Anh ấy quyết định tìm cách được nhận vào Đại học Harvard.)
  • She had to seek admission to the hospital because of her severe pain. (Cô ấy phải xin nhập viện vì đau quá nặng.)
  • The club does not allow anyone to seek admission after midnight. (Câu lạc bộ không cho ai xin được cho vào sau nửa đêm.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của Seek admission

Seek admission có từ đồng nghĩa và trái nghĩa tùy theo nghĩa của nó. Nếu seek admission là cụm từ chỉ việc tìm cách được nhận vào một nơi nào đó, thì một số từ đồng nghĩa là apply for admission, request admission, pursue admission, seek entry, seek access.

Nếu seek admission là cụm từ chỉ việc xin nhập học hoặc xin nhập viện, thì một số từ đồng nghĩa là enroll, register, sign up, admit. Từ seek admission không có trái nghĩa rõ ràng, nhưng có thể dùng một số từ ngược lại với nghĩa của nó, ví dụ như reject admission, deny admission, refuse admission, withdraw admission, cancel admission.

Cách sử dụng từ seek admission trong một câu

Cách sử dụng từ seek admission trong một câu. Đây là một số ví dụ:

  • He decided to seek admission to Harvard University. (Anh ấy quyết định tìm cách được nhận vào Đại học Harvard.)
  • She had to seek admission to the hospital because of her severe pain. (Cô ấy phải xin nhập viện vì đau quá nặng.)
  • The club does not allow anyone to seek admission after midnight. (Câu lạc bộ không cho ai xin được cho vào sau nửa đêm.)
  • Many students seek admission to prestigious colleges every year. (Nhiều sinh viên xin nhập học vào các trường đại học uy tín mỗi năm.)
  • They were denied the right to seek admission to the country. (Họ bị từ chối quyền xin được nhập cảnh vào đất nước.)

Seek admission có nguồn gốc từ đâu

Seek admission là cụm từ có từ gốc từ hai từ seek và admission. Từ seek có nguồn gốc từ tiếng Anh cổ, từ secan hoặc seocan có nghĩa là “tìm kiếm, truy đuổi, khao khát, mong muốn, tìm cách, chờ đợi”. Từ này có thể xuất phát từ tiếng Đức cổ sokjan hoặc từ một gốc PIE *sag-yo- có nghĩa là “theo dấu, tìm ra”.

Từ admission có nguồn gốc từ tiếng Latinh, từ admissionem (danh từ của admissio) có nghĩa là “sự cho vào, sự nhận vào”. Từ này bắt nguồn từ động từ admittere có nghĩa là “cho vào, cho phép, nhận vào”, được ghép bởi ad “đến” và mittere “gửi đi”.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191