Thuế lũy tiến là gì

Thuế lũy tiến là gì

Thuế lũy tiến là loại thuế áp dụng mức thuế suất thấp hơn đối với người có thu nhập thấp và thuế suất cao hơn đối với những người có thu nhập cao, dựa trên khả năng chi trả của người nộp thuế. Thuế lũy tiến được tính theo từng bậc thuế và thuế suất tương ứng. Ví dụ: Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên là một loại thuế lũy tiến.

Cách tính thuế lũy tiến

Cách tính thuế lũy tiến là phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân mà trong đó người nộp thuế phải nộp thuế theo từng bậc thuế và thuế suất tương ứng. Thuế lũy tiến được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
  • Thuế suất là mức thuế suất tương ứng với bậc thuế của người nộp thuế

Ví dụ: Nếu người nộp thuế có thu nhập chịu thuế là 15 triệu đồng/tháng và các khoản giảm trừ là 11 triệu đồng/tháng (bao gồm 9 triệu đồng giảm trừ cá nhân và 2 triệu đồng giảm trừ gia cảnh), thì cách tính thuế lũy tiến như sau:

Thu nhập tính thuế = 15 – 11 = 4 triệu đồng/tháng

Thuế suất = 5% (vì thu nhập tính thuế nằm trong bậc 1 của biểu thuế lũy tiến)

Thuế TNCN phải nộp = 4 x 5% = 0,2 triệu đồng/tháng.

Thuế lũy tiến có ưu điểm gì

Thuế lũy tiến có ưu điểm là làm giảm gánh nặng thuế đối với những người ít có khả năng chi trả nhất, và để lại nhiều tiền hơn trong túi của những người có mức lương thấp. Thuế lũy tiến cũng có thể giúp giảm bất bình đẳng thu nhập và phân phối lại tài nguyên xã hội. Thuế lũy tiến cũng có thể tạo ra nguồn thu ổn định cho chính phủ khi kinh tế tăng trưởng.

Thuế lũy tiến có nhược điểm gì

Thuế lũy tiến có nhược điểm là bị phản đối bởi những người có thu nhập cao vì họ cho rằng thuế lũy tiến là sự phân biệt đối xử và phân phối lại thu nhập. Thuế lũy tiến cũng có thể làm giảm động lực làm việc và đầu tư của những người có thu nhập cao vì họ sợ bị đánh thuế nhiều hơn. Thuế lũy tiến cũng có thể gây ra sự trốn thuế và tối ưu hóa thuế bằng cách giảm bớt thu nhập chịu thuế hoặc chuyển sang các kênh khác.

Thu nhập chịu thuế là gì

Thu nhập chịu thuế là phần thu nhập của một cá nhân hay công ty sau khi đã khấu trừ đi tất cả các khoản chi phí hợp lý, tức các khoản chi phí được khấu trừ theo luật thuế thu nhập. Thu nhập chịu thuế là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân hay công ty đối với nhà nước. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập tính thuế ở chỗ thu nhập tính thuế là phần thu nhập sau khi trừ các khoản có liên quan như giảm trừ bản thân, gia cảnh, đóng bảo hiểm…. Thu nhập tính thuế được dùng để tính số thuế phải nộp bằng cách nhân với thuế suất.

Các khoản giảm trừ Thuế lũy tiến là gì

Các khoản giảm trừ là số tiền được trừ trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Các khoản giảm trừ bao gồm giảm trừ bản thân, giảm trừ gia cảnh, giảm trừ phụ thuộc và các khoản đóng bảo hiểm. Các khoản giảm trừ làm giảm thu nhập tính thuế và do đó làm giảm số thuế phải nộp.


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191